אאא

לפני מספר שבועות מינתה שרת המשפטים ציפי לבני את עורכת הדין אמי פלמור לתפקיד זמני של מנהלת בתי הדין הרבניים, מינוי שעורר תרעומת רבה. 'התנועה למדינה יהודית' הייתה בין אלו שהתנגדו למינוי וכעת היא הגישה עתירה לבג"ץ נגד שרת המשפטים בבקשה לביטול המינוי ולמנות לאלתר מנכ"ל חדש.

בנוסף, בעתירה דורשת התנועה כי שרת המשפטים תכנס את הוועדה לבחירת דיינים. לטענתם, לבני נדרשת למנות חמישה דיינים מתוך שבעה, כאשר כעת ממונים רק שניים: הרבנים הראשים לישראל, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו.

בעתירה מתבקשת מנכ"לית משרד המשפטים להודיע לשרה לבני כי איננה יכולה ואיננה רשאית לשאת באחריות האדמיניסטרטיבית על בתי הדין הרבניים שהשרה לבני הטילה עליה, משזו ניתנה לה בניגוד לחוק ובחוסר סמכות מנהלית.

בא כוח העותרים, עו"ד אורי ישראל פז, טען בעתירה כי אי-מינוי מנכ"ל קבוע נובע בגלל מחלוקת בין שרת המשפטים לראשל"צ הרב יצחק יוסף. "למרות הצורך הדחוף למנות מנהל לבתי הדין הרבניים, סיבת העיכוב במינוי מנהל קבוע לבתי דין רבניים היא ככל הנראה מחלוקת בין השרה לבני והרב יצחק יוסף סביב זהותה של האישיות שתנהל את המערכת, וזאת מתוך שיקולים זרים לכאורה, בהתנהלות הנוגדת את האחריות הציבורית (אישית ומיניסטריאלית), וחרף המחיר היקר מנשוא שמשלמים כיום ועלולים להמשיך לשלם ציבור המתדיינים הגדול הנזקק לשירותי מערכת בתי הדין" נכתב בעתירה.

"לדעתנו, אין זה תקין מנהלית שמחלוקתם תתנהל על גבם של האזרחים מעוני-דין, שעניינם תלוי ועומד בבתי הדין הרבניים בעל-כורחם, או על גבה של מערכת בתי הדין הקורסת והמשותקת", כתב עוד הפרקליט. לדבריו, "הדברים נכונים שבעתיים בשעה שבגלל הרכבים חסרים, כתוצאה מהתנהלות השרה לבני והרב יוסף, נגרם עינוי דין חמור וחריף למסורבות ולמסורבי גט בישראל וכפועל יוצא, מעוגנות נשים רבות ומעוכבות גט לתקופות ארוכות שלא לצורך אמיתי".

הפרקליט טען כי "מינויה של הגב' פלמור, בכל הכבוד, לתפקיד מנהלת זמנית לבתי הדין הרבניים פוגע באמון הציבור ברשות שופטת זו, שוחק את היושר והיושרה של השרה לבני והרב יוסף, פוגע בתדמיתו וביוקרתו של השירות הציבורי ומכרסם בשלטון החוק. לכן אנו סבורים כי על שופטי בג"ץ, האמונים על שמירת קיומו התקין מינהלית של שלטון החוק במדינה, להתערב ולבטל מינוי בלתי חוקי ובלתי סביר בעליל".