אאא

פרסום ראשון>> בשעות צהריים (רביעי) כינס סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן את נציגי המפלגות החרדיות והדתיות לישיבה בלשכתו בה הוכרע מי יהיו המועמדים המוסכמים לתפקיד חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הבחירות לחברי מועצת הרבנות הראשית, ייערכו ביום חמישי הבא, ו' בחשון. הבוחרים הם חברי 'הגוף הבוחר' את הרבנים הראשיים לישראל.

המפגש מגיע לאחר בקשת הרבנים הראשיים הראשל"צ רבי יצחק יוסף והרב דוד לאו שבקשו מהנציגים להגיע להבנות ולאחדות השורות בבחירות, וזאת כדי למנוע מחלוקת קשה בין המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, למפלגת 'הבית היהודי' כפי שהיה במהלך הבחירות לרבנים הראשיים.

בפגישה השתתפו נציגי הרבנים הראשיים, נציגי ש"ס, נציגי יהדות התורה ונציגי הבית היהודי.

המלצת הרבנים הראשיים למשתתפי הפגישה, שכל המפלגות יתמכו בעשרת הרבנים הקיימים כיום במועצת הרבנות הראשית, ובכך להשאיר את המצב כפי שהיה עד היום עם חלוקה שווה בין העדות.

בסיומו של הפגישה, הוסכם על-ידי כל המשתתפים להשאיר את המצב הקיים.

התקווה היא כי לאור ההסכמות והאחדות יסירו המועמדים שאינם נמנים על חברי המועצה היוצאת את מועמדותם על מנת לתרום לאחדות השורות.

יצוין כי בניגוד לדיווחים מגמתיים, הגאון רבי אברהם יוסף צפוי להתמודד שוב לתפקיד חבר מועצת הרבנות הראשית.

הרבנים שהגישו את מועמדותם עד כה: הרב ציון ערוסי, הרב שמעון אליטוב והרב יצחק רלב"ג. במהלך היום צפויים להגיש את מועמדותם הרבנים יעקב רוז'ה, אברהם יוסף, יצחק דוד גרוסמן, יתר המועמדים ישלימו מחר את הגשת המועמדות.