אאא

יום חמישי בשבוע שעבר, שעת לילה מאוחרת, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מגיע בחשאי לבית ברחוב הקבלן שבשכונת הר-נוף, אל ביתו של הגר"ע יוסף, לפגישה שזומנה על-פי בקשת הגר"ע.

על הפרק, נושא אחד ויחיד: הרבנות ירושלים. הרב יצחק יוסף, בנו של הגר"ע הוא מועמדו של הרב לתפקיד, על-פי הדיווח שהגיע לידנו, אך ורק בנושא הספציפי הזה עוסקת הפגישה.

זוהי גרסתם של מקורותינו, הנטועים בבית הגר"ע. בדיקה נוספת שביקשנו לערוך בעזרת מקור נוסף, העלתה את אותה התוצאה: היו הייתה כזו פגישה.

אלא שמנגד, מצידו של ברקת, מכחישים יועציו נמרצות את הדיווח וטוענים: להד"ם.

 "התחשק לי לומר לך אני 'לא מאשר ולא מכחיש', אבל מה לעשות שהאמת היא שלא הייתה ולא נבראה פגישה שכזו", דקלם לנו אחד מיועצי ראש העיר, ספק מפי עצמו – ספק מפי מעסיקו.

הרקע לכל השמועות, הינם הבחירות הממשמשות ובאות לרבנות ירושלים. החשיבות הרבה שמייחסים בש"ס למינויו של הרב יצחק יוסף לתפקיד רבה הספרדי של העיר, גוררת בעקבותיה גל של שמועות, האשמות, רמזים וכדו'.

כך למשל דווח בעבר על 'דיל' בין ש"ס למפד"ל, במסגרתו תתמוך המפד"ל במועמד הש"סי, ובתמורה תתמוך ש"ס במועמד המפד"ל. גם האשמות מהשבועות האחרונים שנפוצו, טענו כי ש"ס נותרה בקואליציה הירושלמית של ברקת, למרות חילולי השבת ולמרות שאין באמתחתה סגנים, וזאת שוב מן הטעם הפשוט: הרבנות ירושלים.

על פי הדיווח לגבי הפגישה המדוברת, הקשיב ניר ברקת בעניין לדברים שעל הפרק, אולם סירב להתחייב למושא תמיכתו. עניין הקשור מן הסתם ל'דיל' הכולל של הרבנות ירושלים, במסגרתו דורש ברקת כידוע, למנות לעיר רב ציוני דתי.

אז הייתה פגישה כזו או שלא, מהו הדיווח המדויק, ומי הוא זה הממציא עובדות או לחילופין מכחיש את קיומן? אין לדעת, בשני הצדדים עומדים על עובדת טענתם, ומן הסתם ימים יגידו.

מכל מקום ניתן להעריך, כי גם אם פגישה כזו לא הייתה, סביר להניח כי בטווח כלשהוא בקרוב, היא תהיה.