אאא

הסכסוך בישיבת פוניבז': הערב (שלישי) פרסם יורם דנציגר שופט בית משפט העליון את החלטתו לדחות את ערעורו של הרב אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פונוביז (פלג השונאים), בה דרש להעביר מתפקידו את הרכב הבוררים בראשות הרב חיים גדליה צימבליסט.

ערעורו של הרב כהנמן הגיע לבית המשפט העליון לאחר שנדחה בידי בית המשפט המחוזי בת״א.

בתחילת דבריו, מפרט השופט דנציגר את תולדות הסכסוך בין הגיסים הגר"א אליעזר כהנמן והגר"ש מרקוביץ המכהן כראש ישיבה בפלג "המחבלים", כשהוא מבהיר כי השניים בחרו בהסכמה את שלושת הבוררים הרבנים צימבליסט הייזלר ושרייבר.

במהלך השנים התגלו חילוקי דעות בבוררות שהגיעו לפתחם של בתי המשפט, כאשר לפני חצי שנה הגיש הרב כהנמן בקשה לבית המשפט המחוזי בת״א לפסול את הרכב הבוררים בטענה שהם נוגעים בדבר ופועלים לטובת הצד של הגר״ש מרקוביץ.

עיקר הטענה בערעור התבססה על "מפגש אסור" שהתקיים בין הרב מרקוביץ והרב צימבליסט בביתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ״ל.

בית המשפט המחוזי החליט לדחות את הבקשה וקבע כי אין ראייה שלא היה מדובר בפגישה אקראית בין הבורר לראש הישיבה.

חודש לאחר מכן הגיש הרב כהנמן ערעור, וטען כי באמתחתו ראיות חדשות המלמדות על אותו מפגש אסור שנערך לכאורה בביתו של מרן הרב אלישיב, כשהוא מצרף לערעור טענה לפיה יש קלטת סודית מאותה פגישה.

כאמור, השופט דנציגר החליט לדחות את הערעור כשהוא קובע: "לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, בבקשה להוספת ראיות ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות אף מבלי להיזקק לתשובת המשיב לגופה".

בית המשפט העליון קבע עוד, כי הרב כהנמן ידע על קיומן של הראיות בטרם מתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ו"לא שקד שקידה ראויה להשגת התצהירים הנוגעים לקיומה של אותה הקלטה לה הוא טוען".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 (צילום ארכיון: פלאש 90)
הגיסים הרבנים כהנמן ומרקוביץ (צילום ארכיון: יהודה פרקוביץ)
הגדלה

השופט דנציגר מבהיר, כי "ראשית, כאמור, המבקש ידע על קיומו של אותו מפגש בין המשיב לבין הרב צימבליסט בבית הרב אלישיב ז"ל לאחר שדווח עליו בתקשורת ביום 21.4.2011, במסגרת הבקשה להוספת ראיות מציין המבקש במפורש כי גילה על קיומה של ההקלטה הנטענת של אותו מפגש כשלושה שבועות לפני מתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בשים לב לנתונים אלו, אינני יכול לקבל את הסבריו של המבקש בדבר העיכוב בהגשת בקשה לצירוף הראיות אותן הוא מבקש להגיש כעת".

"שנית" כותב השופט, "על פי תיאור הראיות כפי שעולה מהבקשה להוספתן, נראה כי אין בהן אלא עדות מפי השמועה בדבר תוכן ההקלטה, ואף ייתכן, מבלי לקבוע מסמרות, כי ההקלטה עצמה מהווה ראיה פסולה כפי שטוען המשיב. בשל כך, משקלן של הראיות שצירופן מתבקש הנו נמוך ביותר וממילא לא יהיה בו כדי לשנות מקביעתו העובדתית שלבית המשפט בדבר אופי הפגישה".

"משדחיתי את הבקשה להוספת ראיות, אין עוד מקום להתערב בקביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי לפיה הפגישה בין המשיב לבין הרב צימבליסט הייתה פגישה אקראית ולא נדונו בה ענייני הבוררות" מסיים השופט דנציגר. 

יצויין, כי השופט חייב את הרב כהנמן לשלם הוצאות משפט בסך 15.000 ₪.

בצד המחבלים רואים בהחלטה כנצחון משמעותי, וזאת לאור העובדה שהשופט קובע באופן סופי כי הרכב הבוררים בראשות הרב צימבליסט יישאר על כנו וימשיך לדון בסוגיית המחלוקת בגבעת הישיבה.