אאא

בהיכל ישיבת פוניבז' התקיים הערב (ראשון) שיעור כללי לזיכרו של מייסד הישיבה, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. השיעור נמסר על ידי נכדו, ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ', בהשתתפות בני הישיבה, אברכי הכולל וחבר תלמידי מרן הרב.

ראש הישיבה עמד בדבריו על מסירות נפשו של מרן הרב זצ"ל למען התורה, מסירות נפש אמיתית שלא הייתה אימרה גרידא אלא מהות חייו, ואהבתו העצומה לתורה ולכל אחד ואחד מלומדיה. ראש הישיבה קרא לבני הישיבה לדבוק בדרכיו ולהתמסר לתורה עם כל הנפש.

כמו כן, התקיים היום בישיבת גרודנא שיעור מיוחד לזכרו, על ידי ראשי הישיבה, ובכל היכלי התורה שנוסדו מכוחו ומכח כוחו, יעלו את זכרו בשיעורים ושיחות מתורתו ומשנתו.

העלייה לקברו, שבחלקת הרבנים בבית החיים פוניבז' בבני ברק, נערכה אחר הצהריים לאחר תפילת מנחה בראשות נכדו הגר"ש מרקוביץ, ראשי הישיבה ורבניה, בני המשפחה והתלמידים.