אאא

חברת פוקס דיווחה היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני של שנת 2011, וכן על תוצאותיה למחצית הראשונה של השנה.

פוקס הציגה הכנסות של 198.9 מיליון שקל, גידול של 31% לעומת 151.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה - עם עלייה של 38.3 מיליון שקל בהכנסות מותג פוקס בארץ (שיעור של 37%).

עוד מדווחת החברה על רווח נקי של 23.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 14.8 מיליון שקל. הרווח הגולמי של פוקס ברבעון השני הסתכם ב-123.7 מיליון שקל, לעומת 91.5 מיליון שקל.

לפוקס תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 34.2 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים של 46.4 מיליון שקל בשנה שעברה.

בחתך חצי-שנתי, דיווחה פוקס על הכנסות של 364.6 מיליון שקול, עלייה של 14.2% לעומת הכנסות של 319.4 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה של שנת 2010. הרווח הנקי של החברה במחצית השנה הראשונה, הסתכם ב-28.9 מיליון שקל - לעומת רווח של 23.9 מיליון שקל במחצית השנה המקבילה אשתקד.