אאא

כך נראית שנת לימודים חדשה בעיר התורה והחסידות בהרי יהודה.

75 כיתות לימוד חדשות נפתחו בעיר לרגל השנה החדשה. 16 אלף תלמידים במערכת החינוך, מתוכם כ-5,400 תלמידי גן. למעשה כמעט שליש ממערכת החינוך נמצאת בגני הילדים. עיר צעירה, צעירה מאוד.

מתוך 600 כיתות לימוד, הוקמו בשנה האחרונה 75 כיתות. למעלה מ-10% של גידול. ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין אמר כי "העירייה הציבה בשנים האחרונות, את נושא בינוי הכיתות כיעד מרכזי בפעילותה למען תושבי העיר וילדיהם. הפעילות נושאת פירות מבורכים, ועד כה, רוב רובם של מוסדות החינוך פינו את מבניהם הניידים והזמניים לטובת מבני קבע, מרווחים ומפוארים. אני שמח כי בשנה האחרונה אכלסנו 65 כיתות חדשות לבתי הספר ו-10 כיתות גן חדשות ובימים אלה אנו בעיצומה של בניית 6 כיתות גן נוספות ומגעים חיוביים לקראת אישורם של עשרות כיתות נוספות לתתי"ם, בתי ספר וישיבות קטנות ע"י משרד החינוך ומפעל הפיס".

עם פתיחת שנה"ל תש"ע יצא הצוות הבכיר בעירייה יחד עם ראש העיר לסייר במוסדות שנפתחו. גם יו"ר מטה הבטיחות העירוני נכח בסיור. מטה הבטיחות העירוני שפתח במסע הסברה נרחב בקרב נהגים וילדים על חשיבות הבטיחות בדרכים וכללי הבטיחות, הזדרז גם לצבוע את מעברי חציה וסימוני תנועה אחרים ולהתקין התקני בטיחות ליד מוסדות הלימודים.