אאא

בימים אלו נרקם לו השלום בין חסידות בעלזא לחסידות סאטמר, לאחר למעלה מ-30 שנות נתק וסכסוך, אך מתברר כי חודשים ספורים לאחר פרוץ הסכסוך, נחתם הסכם שלום שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל.

הצעד הראשון נעשה בשבוע שעבר, כאשר גבאי האדמו"ר מבעלזא עלה יחד עם עשרה דיינים מהחסידות על ציונו של האדמו"ר בעל ה"דברי יואל" מסאטמר זצ"ל, וביקשו 'מחילה' בשמו של האדמו"ר.

במסמכים שהגיעו לידי "כיכר השבת" ונחשפים זו הפעם הראשונה במלואם, נחשף הסכם שלום היסטורי שנחתם בין האדמו"ר מבעלזא לגאב"ד 'העדה החרדית' דאז, בתאריך י"ח בשבט ה'תש"מ.

תחת הכותרת "כתב הסכם", נכתב: "למען השלום וטובת היהדות החרדית ולמנוע מחלוקת ופירוד לבבות ח"ו, ומתוך רצון לקדש שם שמים שיהא מתאהב על ידינו ולהעמיד הדת על תלה, באנו על החתום הסכם זה מתוך הבנה הדדית על האמת והיושר".

לאחר ההקדמה מפורטים סעיפי השלום השונים. קהל מחזיקי הדת מכירה ב'העדה החרדית' ובביד"ץ והגאב"ד שליט"א בירושלים, העדה החרדית מכירה בקהל מחזיקי הדת והביד"ץ והגאב"ד שליט"א, והיחס ביניהם יהיה בדרך כבוד והבנה הדדית".

עוד נכתב כי בד"ץ מחזיקי הדת לא יתערבו בעניינים המסורים בידי בד"ץ 'העדה החרדית', ולא יתנו הכשרים לחנויות בירושלים. בנוסף, התלמוד-תורה ובית החינוך 'בית מלכה' בירושלים לא יקבלו כספים מתקציבי משרד החינוך ושוחטי 'מחזיקי הדת' יועמדו גם תחת פיקוחם והשגחתם של בד"ץ 'העדה החרדית'.

"מטעם קהל מחזיקי הדת והעדה החרדית תפורסם הודעה משותפת להיזהר בכבוד גדולי התורה שליט"א של כל אחד ואחד, וישכנו אהבה ואחוה ושלום וריעות ביהדות החרדית", לשון ההסכם.

בסיום ההסכם נכתב: "ועל זה באנו על-החתום למען כבוד התורה וטובת כלל ישראל וקשרי הידידות בינינו קיים לעד להרבות כבוד שמים ולגדור גדר ולעמוד בפרץ וימין ה' רוממה ויקויים הכתוב 'ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה'". על החתום: הגאב"ד הגרי"י וייס - בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל ויבדלחט"א האדמו"ר מבעלזא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אל ההסכם מצורף 'נספח' ובו הוספות, לפיהם 'העדה' תתייחס בדרך של כבוד לבד"צ 'מחזיקי הדת', 'העדה' תנהל את המערכות בירושלים אליהם יוכלו 'מחזיקי הדת' להצטרף ותפרסם הודעת ביטול לכל האיסורים וההתקפות שיצאו נגד 'מחזיקי הדת' וכ"ק האדמו"ר מבעלזא ועוד פרטים שונים.

ימים ספורים לאחר חתימת ההסכם פרסם עיתון 'המחנה החרדי' את דבר השלום שהוגש בציבור החרדי, לצד מכתבם של גאב"ד 'העדה החרדית' והאדמו"ר מבעלזא בו הם קוראים להיזהר בכבוד גדולי התורה והחסידות למען ישרור השלום והאחדות בקרב שלומי אמוני ישראל.

עשרה ימים לאחר חתימת ההסכם ההיסטורי, שיגרה הנהלת 'העדה החרדית' מכתב בו היא מודיעה כי "היות וקהל מחזיקי הדת הפרו את ההסכם, לכן הוא מבוטל". עם זאת, יש גרסאות כי ההסכם בוטל בשל סירוב של חסידי סאטמר בניו-יורק לקבלו ולסיים את המחלוקת, למרות שגאב"ד 'העדה' חתם על-כך.

כעת, 30 שנה אחרי, שוב נסללה הדרך לשלום בין הצדדים, באמצעות עליית מניין הדיינים לציון בעל ה'דברי יואל' מסאטמר לבקשת מחילה. בשבועות הקרובים, צפוייה פגישה בין האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מסאטמר, והשלום הכה מיוחל יצא אל הפועל.