אאא

מהפכה בנהלי פעולתם של רבני השכונות: המשרד לשירותי דת יחשוף מחר (שלישי) נוהל חדש שיגדיר את תפקידו של רב שכונה, ימנע בחירת קרובי משפחה של הרב המקומי - ולראשונה גם יסדיר נוהל דיווח חודשי לרב העיר ולראש המועצה הדתית. זאת, בעקבות לחץ של הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

רב השכונה יחד עם רב העיר יגדירו תוכנית עבודה חודשית, כדי שהרב, הציבור והמועצה הדתית, ידעו למה לצפות. הרב יצטרך לדווח מדי חודש לרב המקומי ולמועצה הדתית.

רבני השכונות יצאו בדיון נגד הדיווח, בפרט לאור העובדה כי בהסכם הקיבוצי שנחתם עימם בשנת 88´, נאמר במפורש כי הם פטורים מכך. 

יו"ר הישיבה מחר, ח"כ עתניאל שנלר (קדימה), קרא בעבר לבחון - תוך הידברות עם נציגי ארגון רבני השכונות וההסתדרות - את פתיחת ההסכם הקיבוצי משנת 88´, ובכך גם להעלות משמעותית את שכר הרבנים.

שנלר דורש דיווח כתוב של רבני השכונות על פעילותם, ומציין כי שקיפות מלאה בפעולתם של הרבנים –תחזק את מעמדם ותגביר את השפעתם בחברה הישראלית.