פירעון משכנתא: כך תעשו את זה נכון
(צילום: shutterstock)
אאא

זה לא קורה לעתים קרובות, אבל כשזה קורה איננו יודעים איך להתמודד עם זה. קבלתם ירושה מהסבתא, נפתחה לכם קרן השתלמות או חסכתם סכום משמעותי בבנק, בטח חשבתם לפרוע את המשכנתא ו'לשחרר' קצת את התקציב החודשי. איך עושים את זה נכון? מה הן העמלות? ובקיצור האם זה באמת משתלם כלכלית?

למחשבון משכנתא - לחצו כאן 

הכל על תכנון משכנתא - לחצו כאן

על פי חוק (פקודת הבנקאות) הבנק רשאי להטיל עמלה בעת פירעון מוקדם של הלוואה שניתנה לצורך רכישת דירה. כלומר, במידה ותפרעו את המשכנתא מוקדם תשלמו עמלה מסוימת. עמלה זו תחושב על פי ההפרש בין התשלומים שטרם נפרעו כשהם מהוונים (מומרים מתשלום עתידי לתשלום מיידי) לפי הריבית הממוצעת על המשכנתאות ובניכוי אותם תשלומים, כשהם מהוונים לפי שער הריבית שנקבע בעת מתן ההלוואה.

אם אתם בוחנים אפשרות של מחזור או פירעון מוקדם, חלקי או מלא, מומלץ לבדוק עם הבנקאי כיצד ניתן לשלם תשלום מינימלי בגין עמלות פירעון מוקדם. כדאי לברר את הפרטים הבאים: אילו עמלות יחולו במקרה של פירעון מוקדם? ובאיזה תאריך בחודש כדאי לפרוע את ההלוואה על מנת למזער תשלום עמלות אלו?

זאב טפר, מנהל תחום שיווק בלאומי למשכנתאות, מסביר: "יש כלל אצבע שאומר שככל שהריבית משתנה בתדירות גבוהה יותר, האפשרות לפרוע פירעון מוקדם בעמלות פירעון מוקדם מופחתות עולה". הוא הוסיף: "לדוגמה, בהלוואות בריבית שמשתנה בכל שנה או בהלוואות על בסיס הפריים אפשר לפרוע ללא עמלת פירעון מוקדם, בתנאי שהתקבלה הודעה שלא עשרה ימים מראש, למעט עמלה תפעולית בסך 60 שקלים".

מנגד, מסביר טפר, "בהלוואות בריבית קבועה ייתכן שיהיו כל מרכיבי עמלות הפירעון המוקדם, וסכומן יכול להיות משמעותי ביותר. לכן בעת לקיחת המשכנתא חשוב לתכנן את הנושא של הפירעון המוקדם, כך שתבחרו מסלולים שיתאימו לתכנון שלכם לגבי הפירעון המוקדם של חלק מהמשכנתא או כולה".

תשלמו או לא תשלמו עמלות

עמלת הפירעון המוקדם מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על-פי מסלול ההלוואה:

1. עמלה תפעולית (דמי טיפול): תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

2. עמלת אי-הודעה מוקדמת: עמלה זו נגבית רק במקרה שלא הודעתם בכתב, עשרה ימים מראש, על כוונתכם לסלק את ההלוואה ולא פרעתם את ההלוואה עד 30 יום מתאריך ההודעה. גובה העמלה: 0.1% מהסכום הנפרע בפירעון מוקדם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

3. עמלת היוון: עמלה זו נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה גבוהה מהריבית הממוצעת על משכנתאות הנהוגה במשק, על-פי מסלולי ההלוואה, ביום הפירעון המוקדם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר. אופן חישוב עמלה זו נקבע על-ידי המפקח על הבנקים. את הנוסחה תוכלו למצוא כאן (מלאו את המספרים והורידו את הקובץ, ההנחיות מצויות בסעיף 3 בעמוד 2). 

הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא נתון הנמדד ומפורסם על-ידי בנק ישראל, ואשר מביא בחשבון את כל המשכנתאות הניתנות בישראל. את שיעורי הריביות האלה ניתן לבדוק במקומות הבאים: הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד וריבית ממוצעת על משכנתאות - מגזר שקלי לא-צמוד.

4. עמלת מדד ממוצע: נגבית בהלוואות צמודות מדד בלבד, אם הפירעון המוקדם נעשה בין 1 ל-15 בחודש. עמלה זו נגבית מכיוון שמדד המחירים לצרכן מתפרסם רק ב-15 בחודש, והיא מחושבת לפי הסכום הנפרע כפול מחצית המדד החודשי הממוצע ב-12 המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

5. עמלת הלוואות במט"ח: עמלה זו נגבית כאשר הלווה נתן הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים (כל יום שבו נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל). גובה העמלה ייקבע על-פי הפרשי השער שבין שער המט"ח ביום הפירעון המוקדם, לבין שער המט"ח שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר.