אאא

המסחר במט"ח התנהל היום (ה´) בהיחלשות הדולר מול השקל. המטבע האמריקני איבד 0.55% וקבע שער יציג ב-3.405 שקלים. נזכיר כי הדולר מצוי מול השקל עדיין בשפל של למעלה שנתיים וחצי. לעומת זאת, האירו קבע שער יציג בעלייה של 0.84% ל-4.983 שקלים.

נציין כי לאחר קביעת השער היציג, מוסיף הדולר להיחלש ונסחר מתחת לרף ה-3.4 שקלים.

בכלל פורקס מעריכים כי הדולר ממשיך לספוג הפסדים אל מול מרבית מטבעות בעולם, על רקע חזרתו של הסנטימנט החיובי בשווקים וכן בעקבות הורדת תחזית הדירוג של ארה"ב מ"יציב" ל"שלילי" ע"י חברת הדירוג S&P בשל הגרעון התופח ובהעדר פיתרונות יצירתיים צמצומו.

לקראת החלטת הריבית בשבוע הבא, השקל מתחזק היום מול הדולר. ביום ראשון הקרוב יפרסם בנק ישראל את הודעת הריבית לחודש מאי והערכות בשוק חלוקות בין העלאת ריבית בעוד 0.25% לרמה של 3.25% לבין הותרת הריבית על כנה.

בכלל פיננסים סבורים כי נתוני המאקרו החזקים בישראל, המסמנים את המשך הצמיחה במשק, תומכים בהמשך העלאת ריבית. עם זאת מעריכים בכלל פיננסים כי בנק ישראל לא יעלה ביום ראשון את הריבית ויותירה על 3%, בעיקר בשל דחיית העלאת הריבית הצפויה בארה"ב וכן בשל התחזקות השקל.

בנוסף נציין כי חלה בחודש האחרון ירידה בציפיות האינפלציוניות בשוק. ציפיות האינפלציה בשוק בחודש האחרון ירדו ל-3.3% לעומת ציפיות אינפלציה ל-3.7% בחודש הקודם. ירידת ציפיות האינפלציה בשוק עשויה לאותת לבנק ישראל להותיר את הריבית על כנה. יצויין כי ציפיות האינפלציה עדיין עומדות מעל טווח היעד של בנק ישראל העומד על 1%-3%.

[לפורטל הפיננסי][לאתר המט"ח]