אאא

כבר בסיום מבצע "צוק איתן" טענו מספר גופי תקשורת כי דובר צה"ל הפלה בין כלי תקשורת שונים במהלך המצבע, זאת על פי נתוני ה'רייטינג' שלהם. כעת פנתה עמותת "הצלחה", בראשות עו"ד אלעד מן, אל היועץ המשפטי לממשלה בכדי שזה יבדוק את הטענות.

בשיחה עם "כיכר השבת" אמר עו"ד מן כי נוכח המדיניות הבעייתית הנמשכת של דובר צה"ל דרושה התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה לשם הסדרת העניין באופן התואם את הדין. "מדיניות מפלה של גורם רשמי כלפי אמצעי תקשורת בלא הצדקה או תימוכין שבדין לאופן פעולה זה, מחייבת את היועץ המשפטי לממשלה לתת את דעתו על העניין".

לדבריו, "המדיניות שבמוקד המחלוקת מביאה לפגיעה בכלי תקשורת שונים ובתחרות החופשית בשוק התקשורת ומביאה בעקיפין גם לפגיעה בקהל צרכני התקשורת והציבור הרחב. הצורך שבהנחיות ברורות באשר לאופן המסירה והניהול של משאבי מידע ציבוריים, הוא ברור לא רק במקרה של דובר צה"ל אלא בקשר לכל משרדי וזרועות הממשלה והפועלים מול התקשורת מטעמם".

טרם ההחלטה לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה, השיבו בדובר צה"ל לטענות ובמכתב התשובה שהגיע לידי "כיכר השבת", כי "חטיבת דובר צה"ל חרטה על דגלה לפעול בשוויון והוגנות, ללא משוא פנים כלפי כלל אנשי התקשורת ומערכות התקשורת. מפקדי החטיבה מקפידים על מימוש עיקרון זה מידי יום ביומו. הפרקטיקה הדוברותית הינה ליתן מידע לכלל גופי תקשורת, ובפרט לכתבים הצבאיים, בעת ובעונה אחת. כך, למשל, באירועים מבצעיים, תדרוכים של גורמים צבאיים בכירים, טקסים צבאיים וכיוצ"ב".

לדבריהם, "לצד פעולת הדברור הכללית, ניתנים גם ראיונות עם גורמי צבא שונים, בהתאם לאינטרסים הדוברותיים של צה"ל. מטבע הדברים ומשיקולי דוברות, לא ניתן לאפשר כתבות זהות מסוג זה לכלל גופי התקשורת. הדבר אינו גורע מהתפיסה המהותית של שוויון על פיו פועלת חטיבת דובר צה"ל, שכן כתבות מסוג זה מוצעות לכלל גופי התקשורת העובדים מול דובר צה"ל בהתאם לשיקולי דוברות, אינטרס צבאי והמשאבים העומדים לרשות חטיבת דובר צה"ל".