אאא
המשגיח הגרא''א דסלר עם מרן הגרי''ש אלישיב לאחר שחרית
המשגיח הגרא''א דסלר עם מרן הגרי''ש אלישיב לאחר שחרית
2חברי בד''ץ שארית ישראל בביקור חג אצל מרן הגרי''ש אלישיב
2חברי בד''ץ שארית ישראל בביקור חג אצל מרן הגרי''ש אלישיב
3גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס בביקור חג אצל מרן הגרי''ש אלישיב
3גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס בביקור חג אצל מרן הגרי''ש אלישיב
4מרן הגר''ש אויערבאך בביתו
4מרן הגר''ש אויערבאך בביתו
גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס בביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס בביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
הגר''ג טולידנו ר''י אור ברוך בבביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
הגר''ג טולידנו ר''י אור ברוך בבביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
הגר''מ שמידע בבביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
הגר''מ שמידע בבביקור חג אצל מרן הגר''ש אויערבאך
מרן הגרד''צ קרלנשטיין בבדיקת חמץ
מרן הגרד''צ קרלנשטיין בבדיקת חמץ
תלמידי הישיבה בקבלת פני רבם מרן הגרד''צ קרלנשטיין ברגל
תלמידי הישיבה בקבלת פני רבם מרן הגרד''צ קרלנשטיין ברגל
מרן הגרד''צ קרלנשטיין בשיחת נעילת החג
מרן הגרד''צ קרלנשטיין בשיחת נעילת החג
גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס ובית דינו במכירת חמץ
גאב''ד חניכי הישיבות הגר''מ גרוס ובית דינו במכירת חמץ
הגרמ''צ ברגמן בשיעור בחוה''מ
הגרמ''צ ברגמן בשיעור בחוה''מ
הגר''ש מרקוביץ בבדיקת חמץ
הגר''ש מרקוביץ בבדיקת חמץ
הגר''ש מרקוביץ והאב''ד הגרח''ג ציבליסט בכניסה לבית הגרי''ש בירושלים
הגר''ש מרקוביץ והאב''ד הגרח''ג ציבליסט בכניסה לבית הגרי''ש בירושלים
הגרש''י בורנשטיין בלימוד בחוה''מ
הגרש''י בורנשטיין בלימוד בחוה''מ
הגר''א דויטש בשריפת חמץ
הגר''א דויטש בשריפת חמץ
גאב''ד אוה''ח הגר''צ פרידמן בלימד בחוה''מ
גאב''ד אוה''ח הגר''צ פרידמן בלימד בחוה''מ
המשגיח הגרא''א דסלר בקריאת התורה אצל מרן הגרי''ש אלישיב
המשגיח הגרא''א דסלר בקריאת התורה אצל מרן הגרי''ש אלישיב
ביקור הגרש''ד גרוס רבם של חסידי גור באשדוד אצל מרן הגרד''צ קרלנשטיין
ביקור הגרש''ד גרוס רבם של חסידי גור באשדוד אצל מרן הגרד''צ קרלנשטיין
הגרב"מ אזרחי בחו"מ בביתו
הגרב"מ אזרחי בחו"מ בביתו