אאא

כמו בכל בית, גם העיר בני ברק צוחצחה ומורקה לקראת חג הפסח. באגף התברואה שבעיריית בני ברק נבנתה תוכנית עבודה מסודרת על מנת שכל תושב בבני ברק יוכל לחוש ברחובותיה של העיר כבביתו שלו, ואף ללא חשש מראיית חמץ.

על מנת להקל על התושבים שעסקו בניקיונות לפסח, פינתה העירייה לקראת החג את האשפה מידי יום, ושלא כפי הנהוג בערי הסביבה לפנות את האשפה הביתית אחת ליומיים. 

52 חביות לביעור חמץ הוצבו בערב החג בכל רחבי העיר, על מנת לאפשר את שריפת החמץ במכולות וכדי שלא יישארו גושי חמץ שלא נשרפו כראוי. שעות אחדות לפני החג, פינו עובדי אגף התברואה את המכולות על מנת שלא להשאירן בימי החג.

כתוצאה מכך לא הורגשו ריחות פסולת  ועשן, בניגוד למתרחש במרבית ערי הארץ. בנוסף ציינו גורמי העירייה בסיפוק כי השנה לא נרשם אף מקרה של כוויות ילדים, בניגוד לשנים עברו, וזאת בעקבות שיתוף פעולה מוצלח עם 'הצלה גוש דן' שהציב באתרי ביעור החמץ מתנדבים שהשגיחו על כללי בטיחות האש.

בערב חג הפסח פונו מרחבי העיר 637 טון אשפה ופסולת באמצעות 87 משאיות ששינעו את הפסולת לאתר חירייה. מייד עם צאת החג פונו עוד 532 טון פסולת, ובסך הכול פונו 11,650 טון פסולת ואשפה וזאת לעומת כ-7,000 טון שמפונים בחודש ממוצע מרחבי העיר בני ברק.

בנוסף התברר לעירייה פעם נוספת כי תושבי העיר ערים ושותפים לעשייה באיכות הסביבה ונרשם שיא במחזור בקבוקים, כאשר במבצע פסח פונו 335,000 בקבוקי פלסטיק ו-3,000 בקבוקי זכוכית.

העירייה אף פרסמה בקשה לציבור שלא להוציא בקבוקים למחזור  במיכלים שברחבי העיר, שלושה ימים לפני החג הואיל ויש חשש להידבקות חמץ לבקבוקים אלו. הפינוי למיכלי המחזור חודש במוצאי החג הראשון.

עוד התברר כי תושבי העיר מודעים ואכפתיים כאשר נרשמו למעלה מ-5,000 פניות בנושאי תברואה לקראת החג, ובסקר טלפוני שהתקיים באותם ימים בין פונים, נמצאה שביעות-רצון מרבית מהטיפול המהיר והיעיל בפניות.

ראש העיר הרב יעקב אשר סיכם בסיפוק את מבצע פסח והביע תודה והוקרה לכל הגורמים העירוניים שהצליחו להביא את המבצע לכדי גמר טוב ובראשם לחבר המועצה וראש אגף תברואה הרב מאיר יהודה מרמורשטיין,  מנהל האגף מר נתנאל נחום, ראש מטה ראש העיר הרב יוסף ויכסלבוים, חבר הנהלת העיר וראש אגף תשתיות ופיתוח הרב מיכאל קקון, ולרב חנוך זיידמן, מנהל האגף.  ראש העיר הרב יעקב אשר אמר: "הצבנו תוכנית עבודה מסודרת על מנת שכל תושב יוכל לחוש ברחבי העיר את אווירת החג ולחוש כבתוך ביתו תוך הקפדה על ניקיון ועל איסור בל ייראה".