אאא

פסק הלכה מעניין של הגאון הרב יעקב יוסף, בנו בכורו של הראשון לציון הגר"ע יוסף מתפרסם הבוקר. לדעת הרב יוסף, מדינת ישראל חייבת לדרוש הפעלת פיקוח בינלאומי לשמירת בתי הכנסת בגוש קטיף.

הרב יוסף מציין בפסק ההלכה אותו מפרסם מוזיאון גוש קטיף, במהלך סיור שערך במקום, לציון 4 שנים לחורבנם של בתי הכנסת, כי בתי הכנסת גם לאחר חורבנם בקדושתם הם עומדים, וקדושתם לא פקעה, ולכן חובה על ממשלת ישראל לדרוש פיקוח בינלאומי לשמור על המקומות המקודשים לעם היהודי.

הרב יוסף מציין, שכל זמן שלא עושים זאת מדובר בחילול ה'. בסיור עם הרב יוסף השתתפו רבני גוש קטיף, הרב יעקב אריאל רבה של רמת גן, והשר לשעבר יצחק לוי.