אאא

שר הדתות, יעקב מרגי תוקף בחריפות הנחיה שהוציא היועץ-המשפטי למשרדו, עורך-הדין ישראל פת לפיה יועמדו לדין משמעתי רבנים נושאי משרות ציבוריות שיביעו התנגדות להליכה לערכאות.

בראיון לתוכנית ´המהדורה המרכזית´ של רדיו 'קול חי' עם מרדכי לביא אמר שר הדתות כי היועץ המשפטי במשרדו כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ולא אליו.

"מי שיבוא לשאול אותי אומר לו לא ללכת לערכאות. אני מאמין שאף רב לא ייענה לדרישת היועץ" דברי השר מרגי.