אאא

האם בתי הדין יחמירו משמעותית בעונשם של סרבני הגט? לפי פסק דין תקדימי של בית הדין הרבני הגדול בראשותו של הרב הראשי הרב יונה מצגר, נראה שכן.

באחרונה קבע בית הדין כי סרבן גט יישלח לכלא לכל חייו, עד שיסכים לגרש את אישתו.

עד היום, העונש לסרבני גט עמד על 10 שנים בכלא.

פסק הדין התקדימי ניתן בעקבות חרדי שעיגן את אישתו וסרב לתת לה גט, וכעונש על כך נשלח לכלא למשך עשר שנים. חרף העונש הכבד, הבעל עמד בסרובו והתעקש שלא לתת גט לאשתו גם בתום תקופת המאסר.

בית הדין בבאר שבע עסק בנושא, והחליט להשאיר את הבעל בכלא בתקווה שהדבר יגרום לו לגרש את אשתו.

הבעל ערער לבית הדין הרבני הגדול הנמצא בירושלים וטען שהוקצבו לו רק עשר שנים לשבת בכלא וכעת הגיע הזמן לשחררו.

במפתיע, הרכב דיינים בראשות הרב מצגר החליט בעקבות הפרשה כי העונש לסרבן גט יוחמר.

מעתה, צפויים סרבני גט לשבת בכלא לכל חייהם - עד שיסכימו לתת את הגט המיוחל.