אאא

גורמים המתנגדים ל'ועד לטוהר המחנה' זייפו מכתב החתום על-ידי ה'ועד' נגד עגלות ילדים בטענה שמדובר ב"פריצות" וב"הכשלת הגברים".

במכתב שזויף נכתב: "הנה בא לידיעתנו פריצה חמורה שאין כדוגמתה, ונכשלים בה מסלתה ומשמנה של הציבור שומר תורה ומצוות אשר אינם מודעים בכלל לחומרת העניין כאשר הולכות נשים צעירות עם עולליהם ברחובה של עיר עם עגלות שונות ומשונות בכל מיני צבעים אשר לא שערום אבותינו שמושכים את העין ר"ל, והדבר אסור כפשוטו מטעמים מובנים, ורבים חלילם הפילה ותוצאותיו מי ישורנו ה"י. 

"אשר על-כן הננו קוראים לכל הירא ורך הלבב, הקרוב לדבר ה' ותורתו, לבער את הנגע הזה ממחננו, לבל יכשלו הקהל בפריצות ובמראות אסורות, ולא להשתמש בעגלות הללו כלל, וק"ו בן בנו של ק"ו לא במקומות הומי אדם, איפה שבוודאי ייגרם מזה איסורים חמורים". 

בסוף המכתב הביאו את החתימה של ה'ועד לטוהר המחנה'.

בשיחה עם 'כיכר השבת' אומר פעיל בועד: "אין לנו שום קשר למודעות הללו, מי שהדפיס אותם אלה אנשים שמתנגדים לצניעות ועשו מאיתנו לעג, אנחנו לא אנשים קיצונים, אנחנו תחת הוראתם של גדולי ישראל בלבד ומעולם לא הדפסנו מודעות כאלו".

תגישו תלונה למשטרה בעקבות הזיוף?

"אנחנו שוקלים את הנושא, יתכן שנתלונן למשטרה, אבל הדבר הנכון הוא לא להתייחס למודעות הללו. היו מודעות שזויפו ויהיו עוד".