אאא

מקורבים לגר"י סילמן מוסרים כי לאחר שהתקבלה הסכמה מגדולי ישרא,תפעיל ועדת רבנים את ´´תוכנית הרבבה´ לפתרון מצוקת הדיור.

לפי התוכנית יוחתמו לפחות רבבת אברכים על התחייבות כי יעניק לילדיהם עד 25,000$ לבן ו-40,000$ לבת לקניית דירה.

בבד בבד יאותרו פרוייקטים לדיור לזוגות צעירים בחריש ובלוד על מנת לאפשר לקנות דירות במחיר הזהה לסכומים אלה.

בעבר התנגד הגרי"ש אלישיב ליוזמות דומות אך לאחר שהגר"י סילמן נפגש עימו ביחידות התקבלה הסכמתו והתוכנית יוצאת לדרך.

כפי שמסר מקורבי הרבסילמן מבצע ההחתמה יצא לדרך כבר ביום ראשון הקרוב, כאשר שיאו יהיה בערב חג השבועות הבעל"ט.