אאא

אגף השיקום במשרד הביטחון חשף בטעות פרטים מזהים על יותר מ־30 נכי צה"ל פגועי ראש ונפש קשים. ל"כלכליסט" נודע כי שמותיהם המלאים פורסמו במשך יותר מחודשיים באתר האינטרנט של האגף והוסרו ממנו רק לאחר שהתגלתה הטעות.

באתר של האגף מפורט מספר רב של הוראות מנהליות, המגדירות את הזכאות של נכי צה"ל לטיפול רפואי, שיקומי ותעסוקתי. אחת ההוראות נוגעת להשמה של נכים קשים במיוחד בתעסוקה מוגנת.

ההוראה מפרטת סל שירותי שיקום המוענקים לנכים המוגדרים ככאלה שאינם ברי שיקום ואינם מתאימים לשיקום תעסוקתי בשוק החופשי וקובעת נוהל להפנייתם לפעילות שיקומית במסגרת מיוחדת. מי שחתום על ההוראה הוא ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון תא"ל (מיל') משה צין, ומי שנושא באחריות המטה לעדכון שלה ולבקרה על אופן ביצועה הוא סגן ראש אגף השיקום, זאב ויסמן.

ההוראה כבר קיימת שנים רבות, ובחודש מרץ היא עודכנה. באגף השיקום ביקשו לחדד אותה ולקבוע שלא ניתן עוד להפנות נכים חדשים למסגרת תעסוקתית מסוימת, ששמה צוין בהוראה.

אלא שמשרד הביטחון לא הסתפק בכך, וצירף להוראה באופן גלוי לחלוטין נספח ובו שמותיהם המלאים של 30 נכים המטופלים כיום באותה מסגרת שיקומית. זאת אף שניתן היה לעשות זאת במסמך פנימי בלבד המיועד לעובדים הסוציאליים של אגף השיקום.

"מדובר בתקלה חמורה שאסור היה שתתרחש", אמר גורם המקורב לאגף השיקום. "מדהימות הציניות והאדישות כלפי זכותם הבסיסית של נכים קשים לפרטיות ולצנעה". לדברי האיש, "מדובר כמובן גם בהפרה של חובת הסודיות המוטלת על משרד הביטחון ובהפרת החוק להגנת הפרטיות".

יותר מחודשיים לאחר פרסום ההוראה באתר היא הוסרה במפתיע, ובמקומה פורסמה הוראה בנוסח אחר שמנסה "להעלים" את זו הקודמת. בהוראה נאמר שהיא מחליפה את ההוראה הקודמת מאפריל 2011.

משרד הביטחון בתגובה: "מדובר בתקלה שאירעה בשל טעות אנוש, ואנו מצרים על כך. ההוראה, שפורסמה באתר של אגף השיקום לשימושם ורווחתם של נכי צה"ל, הוסרה באופן מיידי ברגע שנחשפה. בשום שלב לא נחשפו פרטים רפואיים חסויים של הנכים. לאחר האירוע הופקו הלקחים וניתנו הוראות ברורות, על מנת שאירוע דומה לא יתרחש בעתיד. אגף השיקום שומר וימשיך לשמור על צנעת הפרט של נכי צה"ל".