אאא

בישיבת ועדת הכספים היום (רביעי) בבוקר, אומר יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב משה גפני, כי נפגש אמש עם נשיא המדינה שמעון פרס אשר ביקש ממנו להציע רעיון חלופי כפתרון לגירעון הכלכלי של המדינה, במקום הפגיעה באוכלוסיות החלשות בגזירות התקציב, לבצע מכירת נכסי מדינה אשר אינם בשימוש ושוויים מיליארדי דולרים.

"הנשיא אמר לי ובצדק שישנם שטחים רבים ועצומים השייכים למדינה כגון מחנה צריפין, נמל יפו, מבנה השלישות ברמת גן ועוד, אשר חלקם אינם נמצאים כלל בשימוש או לחילופין ניתן להעבירם לאזור הנגב ולהעשיר את קופת המדינה מעצם מכירתן במיליארדי דולרים, מדוע לא לעשות זאת?"

את הרעיון מציע הנשיא כחלופה לפגיעה הקשה בשכבות החלשות שבאה לידי ביטוי בתקציב המדינה בשל הגירעון הגדול. "אנחנו נמצאים במצב כלכלי קשה מאד וכל האוכלוסיות נדרשות לשלם מחיר כבד מאד. כאשר למשפחה מסוימת יש נכסים אך אין לה כסף לאכול, המשפחה מוכרת את הנכסים כדי להביא אוכל אל ביתה, מדוע הפעם התמונה שונה, מדוע המדינה צריכה להעמיס את כל הנטל על החלשים בהעלאת מיסים ובגזירות שונות, וזאת במקום למכור נכסים יקרי ערך אשר אינם נמצאים בשימוש"?

בוועדה אומרים כי הרעיון מקורי ויכול לפי הערכות ראשוניות להביא לקופת המדינה מיליארדי דולרים. גפני שמטיל ספק בדבר יישומה של ההצעה, ביקש ממשרד האוצר להגיב להצעתו המקורית של הנשיא.