אאא

המאבק על חוק הלאום: נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס יוצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו שמקדם בכל כוחו את חוק הלאום ואומר כי החוק "עלול לזעזע את העם".

במהלך דברים שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון אמר פרס: "לצערי, הניסיון לשבש את המגילה לצרכים פוליטיים חולפים, מנתק אותנו ממנה".

"הפולמוס סביב מה שמכונה עתה חוק הלאום נראה כספיח פוליטי שאינו דרוש, ופוגע בערכי היסוד של מדינת ישראל. התנצחות מיותרת, במקום הסכמה לאומית רחבה ועלולה להפוך סכסוך מדיני לזעזוע דתי, שקשה יהיה לעוצרה", הזהיר פרס.

"היום אנו פוקדים את קברו של בן גוריון בלב רועד. כי בימים אלה התגלעו, לחרדתי, סדקים העלולים לפלג את העם" הוסיף פרס, "לערער את מגילת העצמאות, מגילת העם. לזעזע את מעמדה הדמוקרטי מבית ומבחוץ. זוהי מגילת העצמאות שנקבעה על ידי כל חלקי העם. אינני מכיר בעולם אומה דמוקרטית המתכחשת ומשכתבת מגילה כזו. אינני מכיר מדינה דמוקרטית הפוגעת בעקרונות היסוד שלה. ללא צורך וללא הצדקה".

"הצעות החוק המונחות על סדר יומה של הכנסת - אין בכוחן להוריד להבות ואין באפשרותן לקרב שלום שיבטיח את עתידן של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נעלם מהן העיקרון של שוויון האזרחים. אין בכוח הצעת חוק כלשהי לבוא במקום העיקרון המנחה את הדמוקרטיה, שהיא הכרעת רוב", אמר פרס.

צוין כי ראשי המדינה - ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא ראובן ריבלין, יו"ר האופוזיציה בוז'י הרצוג, שר הביטחון בוגי יעלון ונשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס הגיעו כשהם חובשים כיפה, אך הנשיא לשעבר שמעון פרס היחיד שהגיע גלוי ראש.

בשבוע האחרון, גם הנשיא המכהן ראובן ריבלין תקף את הצעת החוק של נתניהו ואמר: "יש לשאול בכובד ראש: מה הטעם בהצעת החוק הזו? האם אין בעצם קידומה של הצעה זאת משום הטלת ספק בהצלחתו של המפעל הציוני הכביר שזכינו כולנו לחיות בו?".

לדבריו: "האם הצעה זאת אינה למעשה דוחפת ומעודדת אותנו, לחפש סתירה בין אופייה היהודי של מדינת ישראל לאופייה הדמוקרטי? האם בכך, הצעת החוק הזאת, לא משחקת לידי המבקשים להשמיצנו? לידי אלה המבקשים להראות כאילו גם בתוכנו, יש כאלה המוצאים סתירה בין היותנו עם חופשי בארצנו, לבין חירותם של ציבורים לא יהודים בתוכנו".