אאא

13:40, תו החניה פקע בשעה 13:29, פקח העיריה האמיץ רושם דו"ח חנייה: החונה חנה בחנייה עירונית שלא כדין.

החונה החנה את רכבו במקום ציבורי, במקום בו יכולים היו כלי רכב נוספים לחנות החל משעה 13:29 ועד רגע רשימת הדו"ח, ונמנעו מכך בשל חניית החונה שם שלא כחוק.

החונה החנה את רכבו תוך חוסר התחשבות ביתר אזרחי העיר הרוצים להחנות את רכבם.

נסיבות מקילות:

החונה שילם עבור שעת חניה, החל מהשעה 12:29 ועד השעה 13:29, אך איחר במועד ההגעה לרכבו לפחות עד השעה 13:40 - עת רישום הדו"ח.

החונה הינו האדריכל שבנה את החניון וחניונים נוספים.

נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה ויש להתחשב בהן:

עיריית ירושלים ניזונה מכספי דוחות החנייה.

פקח העיריה הספציפי אינו מקבל את משכורתו לפי מספר הדוחות שרושם.

פקח העיריה סיים 12 שנות לימוד. ואף הצטיין בענף הספורט.

עיריית ירושלים צריכה לממן את שיפוצם של החניונים הציבוריים בצידי הכביש, ומחיר החנייה הנמוך אינו מספק צורך זה.

תור בקופה, חוסר תשומת לב לשעון, אי הקפדה על לוח זמנים יש בהם כדי להעיד על זלזולו של החונה במערכת הפיקוח העירונית, ובסדר הציבורי.

אמור מעתה, בהתחשב בכל האמור, מתחם הענישה נע בין 4 ל-6 שנות מאסר

אי לכך, בגין הנסיבות המובאות וחומרת מעשיו של החונה שלא כחוק, ובשל העובדה שהאדם שהחנה את רכבו הינו אדם בריא ורזה, המסוגל להגיע במהירות לרכבו, עובדה שאינה באה להקל אלא להחמיר.

ובנוסף,

לציין כי העידו לטובת החונה הנאשם, הנכבדים הבאים:

הרב הראשי העיד כי הינו אדם אדיב וטוב לב.

יו"ר ארגון חסד ביקש לציין כי אדם זה ממלא מעבר לחובותיו האישיות ומתנדב לטובת הכלל.

ראש העירייה ביקש לציין כי החונה משלם ארנונה כפולה על דירתו, ואף מממן את הארנונה של שכנתו האלמנה.

חבר עירייה ביקש לציין את עזרתו של החונה לאנשים עוברי אורח, כאשר לא אחת שילם עבור חניות של אנשים שאינו מכיר.

חבר נעורים ביקש לציין כי החונה הינו אדם בעל לב רחב וטוב, אשר לעולם אינו מרים קולו על איש, גם אם הוא פקח עירייה שלא סיים 12 שנות לימוד.

יש לציין בנוסף, כי הפקח העירוני המשמש כעד מדינה, קיבל בזכות נתינת הדו"ח הקלה בעונשו באשמת רצח כפול, ובשירותו למדינה כעד קטגור, זוכה מכל אשמה. (בעצם אין לציין זאת).

הפקח העירוני הינו חבר לספסל הלימודים ושכנו לבניין של החונה, והחונה משלם גם עבורו את תשלום ועד הבית.

יש לציין עוד כי הפקח הושיט את רגלו כעשר דקות לפני מועד רשימת הדו"ח לפני רגליו של החונה שעמד סמוך לרכב העבריין, וגרם להשתטחותו על הרצפה, ואף שפך עליו תמהיל של חלב עיזים, קטשופ ובנזין.

אי לכך, עונשו של הנאשם:

6 שנים מאסר, מתוכם חמש שנים מאסר בפועל ושנה נוספת על תנאי שלא יעבור אחת מהעבירות שהואשם בהם.

קנס כספי על סך 150 אלף שקל, לכיסוי שכרם של פקחי העיריה.

חילוט רכוש, נוכח עונש המאסר והקנס המשמעותי, החילוט יעמוד רק על 40 אלף שקל.

יש לציין בנוסף, בשולי גזר הדין, כי כשם שהפקח יכול לתת דו"ח, כך גם השופט יכול להרשיע.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

כל הכבוד לבית המשפט שלא חת מפני איש ומעז להפעיל את כוחו החוקי ביושר, בטמטום ובגסות רוח.

וכעת, העם, מגיב לחבורת האידיוטים שרשמו פרוטוקול זה בקריאת "הידד": חזר הסדר לשורותינו! הידד! ניקוי שחיתויות! הידד! הידד! הידד!

ולא נשכח להוסיף שרכבו של החונה הוא מדגם מכוער, מנועו מקרטע. ושהחונה עצמו קרח!

ונקפיד גם להזכיר, שאת רכבו הוא קנה במציאה בלוח יד 2 ולא בחנות יד ראשונה כמקובל, ומה הוא חושב לעצמו?

ובסוגריים, הס מלהזכיר, שבזמן ההוא, בשעה 13:28, זכה החונה בכרטיס זכיה בדוכן הפייס הסמוך על סך 28 מיליון ₪.

יראו בעלי הרכבים וידעו להיזהר! לא עוד חונים בחניונים המאחרים מועדי תשלום!