אאא

מכתבם של גדולי ישראל על הסרת החרם מחברת "אלקטרה", היכה בתדהמה את ראשי "העדה החרדית".

כפי שפורסם הבוקר ב"כיכר השבת", בימים האחרונים סבבו העסקנים בבתי גדולי ישראל במטרה להחתימם על מכתב המורה באופן רישמי להסיר את החרם כנגד חברת "אלקטרה".

החתמתם של הרבנים נשמרה בסוד מחשש שגורמים ב"העדה החרדית" יטרפדו את המהלך המתוכנן.

רק שלשום, בשעת לילה מאוחרת, הוכרז המהלך בהצלחה. בצהרי אמש, כוסתה ירושלים במודעות ענק עליהם חתומים גדולי ישראל. במכתב מבהירים מרן הגר"ח קנייבסקי, הגרמ"י לפקוביץ והגר"נ קרליץ כי "אחרי שחברת אלקטרה נדל"ן קיבלו על עצמם להיזהר בכל מקום שלא לפגוע בקברים וחתמו על-כך, הרי הודעתנו להימנע מקשרי מסחר עם חברת אלקטרה, בטלה מעכשיו".

במכתב נוסף, עליו חתומים חברי בית-הדין של הגר"נ קרליץ כותבים הרבנים: "אין אפשרות לחברת אלקטרה כיום השפעה או אפשרות למנוע את העבודות במתחם יפו".

התשובה מצד גורמים ב"העדה החרדית" לא איחרה לבוא: המודעות עליהם חתומים גדולי ישראל נקרעו לגזרים.

על שיירי הקרעים, נתלו מודעות חדשות. תחת הכותרת "האמונה לא למכירה", הם מודיעים על החרפת החרם, "ביתר-שאת" נכתב.

הקורבן התורן במלחמה האבודה היא רשת החנויות "מחסני חשמל", המשתייכת בעקיפין לחברת "אלקטרה".