תנובה  שרה אלישיב  הרב אלבז  אלישיב
הרב יהודה שטרן - עניין בפרשה: בדין טבילה במעייןעניין בפרשה: בדין טבילה במעייןהרב יהודה שטרן3
פלפול לפרשת תזריע מצורע, פרשת השבוע. הרב יהודה שטרן בפלפול מרתק: בדין טבילה במעיין. לעילוי נשמת סבתו מרת מרים בת מרדכי אליעזר ע"ה (יהדות, שבוע)
הרבי הרש"ב מליובאוויטש - התיקון של האדמו"ר: ניקיונות לפסחהתיקון של האדמו"ר: ניקיונות לפסחח' יקר13
ציוה האדמו"ר לבנו כי יתן לבחור תפקידים בניקוי לפסח, הכרוכים במאמץ גדול. ובאמת הוא ניקה את התנורים ועבד קשה עד מאוד. סיפור לשבת, פרשת צו (ביהדות)
פרשת צו: אל תגלושפרשת צו: אל תגלושהרב אלכסנדר ליפשיץ7
כשהאדם חוטא במחשבה, אזי הוא חוטא בחלק הנעלה שבו, ב"אדם" שבו. החטא חמור הרבה יותר. לא דומה מי שמעביד עבד, למי שמעביד את בן המלך. מאמר (יהדות)
הרב יהודה שטרן - עניין בפרשה: האם ניתן למכור מצוות?עניין בפרשה: האם ניתן למכור מצוות?הרב יהודה שטרן2
פרשת צו: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: האם ניתן למכור מצוות?. פלפול מרתק על פרשת צו (יהדות, השבוע)
הרב יהודה שטרן - מלח שעל השולחן מגן מהפורענותמלח שעל השולחן מגן מהפורענותהרב יהודה שטרן2
פרשת ויקרא: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: המלח שעל השולחן מגן מהפורענות. פלפול מרתק על פרשת ויקרא (יהדות, השבוע)
סיפור: הגורל האכזר של הזוכה בפיססיפור: הגורל האכזר של הזוכה בפיסח' יקר10
התהפך עליו מזלו. ההפסדים הלכו ותפחו. לבסוף היה צריך לפנות את ביתו, להפרד מכל משרתיו, ולשוב עם צרורו על שכמו לבקתה עלובה. סיפור לשבת (יהדות)
הרב יהודה שטרן - עניין בפרשה: בדין תוספת שבתעניין בפרשה: בדין תוספת שבתהרב יהודה שטרן4
פרשת ויקהל פקודי: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: בדין תוספת שבת. פלפול מרתק על פרשת ויקהל פקודי (יהדות, השבוע)
סיפור לשבת: הרבי שהחייה מתיםסיפור לשבת: הרבי שהחייה מתיםח' יקר1
למחרת הגיע שליח מיוחד שבא לצדיק: "רבי, נס אמיתי. האברך קם על רגליו". לא עברו ימים מועטים ואותו אברך יקר עשה בעצמו את הדרך אל הצדיק. סיפור (ביהדות)
לילה - השינה הארוכה ביותר בעולםהשינה הארוכה ביותר בעולםח' יקר8
מעולם לא היה דבר כזה שמישהו נרדם לשבעים שנה, ופתאום בא ומכריז שזה הוא. "אדם יישן שבעים שנה?", הם התפלאו. סיפור לשבת, מאת ח' יקר (אקטואליה)
הרב יהודה שטרן - ההלכות הנלמדות ממצוות בגדי כהונהההלכות הנלמדות ממצוות בגדי כהונההרב יהודה שטרן1
פרשת תצווה: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: ההלכות הנלמדות ממצוות בגדי כהונה. פלפול מרתק על פרשת תצווה (יהדות, השבוע)
הרב יהודה שטרן - פרשת תרומה: מצוות בניית בית המקדשפרשת תרומה: מצוות בניית בית המקדשהרב יהודה שטרן3
פרשת תרומה: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מצוות בניית בית המקדש. פלפול מרתק על פרשת תרומה (יהדות, השבוע)
(צילום: פלאש 90) - פרשת שקלים: מחצית המסמלת שלמותפרשת שקלים: מחצית המסמלת שלמותדניאל אברהם12
תחשבו לרגע אילו כל המפלגות המאמינות בדבר השם היו מתאגדות יחד למפלגה אחת, כמה ציבור היה הדבר סוחף נוכח קידוש השם העצום זה היה גורם (ביהדות)
הרב יהודה שטרן - עניין בפרשה: מתי חייבים על נזקי אש?עניין בפרשה: מתי חייבים על נזקי אש?הרב יהודה שטרן3
פרשת משפטים: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מתי חייבים על נזקי אש?. פלפול מרתק על פרשת משפטים (יהדות, השבוע)
(צילום: פלאש 90) - מעשה מופלא: גביע הכסף של רבי דודמעשה מופלא: גביע הכסף של רבי דודח' יקר4
הוא הגיע לביתו של הרבי וסיפר לו מה שקרה. והצדיק? כל כך שמח. פניו קרנו. הוא הוציא מכיסו שקל זהב נוסף שיועד לצרכי הבית, ושלח את התלמיד לשלם (ביהדות)
(צילום: פלאש 90) - ציפור השיר המופלאה ועצת הזהבציפור השיר המופלאה ועצת הזהבח' יקר8
פרשת יתרו: עם אור הבוקר, שבקה הציפור חיים. בשעה שהגיע בעל הבית לחדרו, כבר היה הענין ברור. צוארה מתוח לאחור, עיניה עצומות ונוצותיה שמוטות (ביהדות)
הרב יהודה שטרן - ההיתר ליהנות מאיסור בעת קיום מצווהההיתר ליהנות מאיסור בעת קיום מצווההרב יהודה שטרן4
פרשת יתרו: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: ההיתר ליהנות מאיסור בעת קיום מצווה. פלפול מרתק על פרשת בשלח (יהדות)
הרב יהודה שטרן - קריאת זכור שלא מספר תורהקריאת זכור שלא מספר תורההרב יהודה שטרן5
פרשת בשלח: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: קריאת זכור שלא מספר תורה לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת בשלח (יהדות)
אילוסטרציה (צילום: פלאש 90) - סיפור מהחיים: מעשה טוב הציל ממוותסיפור מהחיים: מעשה טוב הציל ממוותח' יקר4
אתם הצלתם את חיי. האם לא שמעת? ניצלתי מתאונת הרכבת הקטלנית של אמש. הרכבת שהפסדתי, הרוויחה את חיי. ח' יקר בסיפור מרתק לשבת, מהחיים (ביהדות)
הרב יהודה שטרן - הנחת תפילין: כמה ברכות מברכים?הנחת תפילין: כמה ברכות מברכים?הרב יהודה שטרן5
פרשת בא: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הנחת תפילין: כמה ברכות מברכים? לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת בא (יהדות, פרשת השבוע)
(צילום: פלאש 90) - בלב ים, התנפלו שודדים על הספינהבלב ים, התנפלו שודדים על הספינהח' יקר3
הספינה המשיכה ולפתע התנפלו שודדי-ים על האניה ולקחו את כלהסחורה שהיתה בה. הסוחרים העשירים נותרו בלי כסף ובלי רכוש. סיפור לשבת (אקטואליה)
הרב יהודה שטרן - פלפול: הסבה בכל ארבעת הכוסות מדוע?פלפול: הסבה בכל ארבעת הכוסות מדוע?הרב יהודה שטרן6
הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הסבה בכל ארבעת הכוסות מדוע? לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע)
(צילום: פלאש 90) - משקה בטעם של אליהו הנביאמשקה בטעם של אליהו הנביאח' יקר7
הקבצן נכנס עם המוהל לבית העני, החזיק את התינוק והמוהל מל אותו. כשהגיעו לברכת המזון לפסוק "הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא..." נעלם הקבצן (יהדות)
הרב יהודה שטרן - היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואההיתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואההרב יהודה שטרן12
הודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: על היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואה ופרנסה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע)
יהודה שטרן - פלפול: מתי חייבים בכבוד האח הגדולפלפול: מתי חייבים בכבוד האח הגדולהרב יהודה שטרן7
הרב יהודה שטרן מגיש פלפול מעמיק בפרשת השבוע, פרשת ויחי. והפעם: דין כיבוד האח הגדול נלמד מייתור מהאות "ו" של כבד את אביך ואת אמך (יהדות, שבוע)
הרבי מליובאוויטש עם חייל (באדיבות: מכון אבנר) - סיפור לשבת: התשובה המדהימה של הרביסיפור לשבת: התשובה המדהימה של הרביח' יקר17
הרבי התבונן בו ממושכות ושאלו: אתה יודע למה נבראו לאדם – הורים? התחייך האיש, נו בוודאי. איך אפשר אחרת?! מה, היינו גדלים על עצים? (יהדות, הפרשה)
הרב יהודה שטרן - פלפול בפרשה: קריאת שמע הלכה למעשהפלפול בפרשה: קריאת שמע הלכה למעשההרב יהודה שטרן6
יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה, ופסק השולחן ערוך כי בקריאת שמע יש לכוון כוונה של ייחוד ה' (ביהדות)

פרשת השבוע

פרשת השבוע בכיכר השבת - מידי שבוע מתפרסמים מבחר מאמרים על פרשת השבוע: ווארטים לפרשה, דבר תורה לשולחן שבת מאמרים תורניים ופלפול שבועי על פרשת השבוע.

כיכר facebook
צבי יחזקאלי
צבי יחזקאלי
לכל מילה יש כתובת // צבי יחזקאלי
י"א בתמוז תשעז14
הרב עמיהוד סלומון
הרב עמיהוד סלומון
אַפְלָיָה מתקנת // הרב עמיהוד סלומון
ט"ו בטבת תשעז8