שולי רנד  יוסי דייטש  ישי ריבו  יעקב וינרוט
יוסף נמכר לישמעליםמקץ: העוול הנורא -"מכירת אחים"הרב עמנואל צור
האטימות לצער הזולת בה מכירים האחים כאשר הם מכים על חטא מכירת יוסף - "אבל אשמים אנחנו" - היא ההבדל בין משפט למוסר • כשהצדק והמשפט מתנגשים (פרשת השבוע)
קבר יוסף הצדיקהצד האפל בביוגרפיה של יוסף הצדיקהרב עמנואל צור1
פרשתנו מתארת את החלק השייך לעולם התהייה וההתחבטות של יוסף. אלא שבעומק נגלה שבתוך הסיפור הקטסטרופלי, מצויים צדדיה המדהימים של אישיותו (פרשת השבוע)
קניית קרקע בכרטיס אשראיקניית קרקע בכרטיס אשראיהרב יהודה שטרן
האם תשלום בכרטיס אשראי הוא פועל מדין קניין עבד כנעני? שהרי חברת האשראי אומרת למוכר, אעביר לך המוכר תשלום, ובתמורה לכך אתה המוכר תקנה את המקח לקונה (יהדות)
אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)האם יש כוח לחלומות?הרב אלכסנדר ליפשיץ2
לא רק שהחלומות לא גרמו ליוסף לרדת מגדולתו, הם אף גרמו לו – לעלות לגדולה. הוא יושב בבית הסוהר, בבור, ומאסיר פלילי הוא הופך לשני לפרעה (יהדות, פרשת השבוע)
פגישת יעקב ועשיו. תחריט מפירנצה איטליהפרשת וישלח: לאהוב את עשיוהרב עמנואל צור
"החנופה בראיית רבותינו, איננה רק דיפלומטיה, אלא ביטוי לכוחות הרסניים המתרפסים למציאות הרוע וממליכים אותו" • וגם: הלימוד מ"מרן מלכא אנטונינוס" (הפרשה)
שכנים חדשים הגיעו לבניןשכנות משולשת / סיפור לשבתא. פרידמן
"דמעות כעס זלגו מעיניה. זה החטא שלי שאני תלמידה מצטיינת ומוכשרת. רק בחורות בינוניות טובות לתלמידי חכמים" • הסופרת א. פרידמן בסיפור מרתק עם מסר נוקב לשבת (שישי)
שולחן שבתביטול עסקה בגין ליקויי בניההרב יהודה שטרן1
על זכות המוכר לתקן את הפגם והתקלה ומה דינה של עסקה שבוטלה בגין ליקויי בנייה? הרב יהודה שטרן מגיש את הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
(צילום: פלאש 90)פרשת וישלח: בדרך לפגישת פסגההרב אלכסנדר ליפשיץ1
זו הייתה פגישת פסגה היסטורית ודרמטית. אחרי עשרים שנות גלות בבית לבן, שב יעקב לארצו ולמולדתו. בגבול ארץ התקווה מחכה לו אחיו, וארבע מאות איש עמו. הפרשה (יהדות)
כשביטחון הופך לאש התאווהכשביטחון בהשם הופך לתאווה שפלההרב עמנואל צור3
"כאשר האדם תולה את יהבו בנס, מחטיא הוא את מטרת התפילה והביטחון ומתרחק מהקשר לבורא" • כשפולחן האלוקים הופך לפולחן לאדם - הרב עמנואל צור במאמר עמוק (פרשת ויצא)
"שמי ג'וסף קליין אמרתי אך מעולם לא השתתפתי בלוויה"הלוויה משמים: כך זכיתי בסכום עתקא' פרידמן14
האיש החזיר לי בזעם כבוש: "תראה אדוני אתה רשום בספר הלוויות של בית הקברות כמשתתף יחיד בלוויתה של מריה וויט והיות שהיא הותירה צוואה על סך 780,000 דולר" (סיפור לשבת)
אילוסטרציה. אין קשר לנאמר בכתבה"אחי" זה הכי הכיהרב אלכסנדר ליפשיץ1
אחי" זה הכי הכי, "אחי" – אני איתך, לא נגדך. כמובן, שדבריו של יעקב – אחי, וכן דבריו של אותו "איש חסיד" לא היו מן השפה ולחוץ. פרשת ויצא, מבט חדש ורענן (יהדות, השבוע)
שולחן שבתתחרות אנשי עסקים ברכישת עסקההרב יהודה שטרן2
עניין בפרשה: בדין תחרות אנשי עסקים ברכישת עסקה. על מחלוקת הראשונים באלו מצבים חל דין עני המהפך בחררה, ומחלוקת הראשונים בעסקה הנמכרת בזול (פר' השבוע)
ויתרוצצו הבנים: הריאליזם של רבקהויתרוצצו הבנים: הריאליזם של רבקההרב עמנואל צור3
"אין די, באמונות או בסיסמאות - עלייתנו בסולם שראשו מגיע השמימה תלויה בכך שיסודותיו מוצבים ארצה" • הרב עמנואל צור במאמר עמוק על הרציונליות של רבקה (פרשת השבוע)
פלפול לשולחן שבתגניבת דעת במכירות ובניהול מו"מהרב יהודה שטרן5
הפלפול השבועי: האם גניבת דעת אסורה מדאורייתא או מדרבנן, האם גניבת דעת אסורה מדין שקר או גניבה ומה הדין של גניבת דעת במקום שהמרומה יכול לבדוק בעצמו (יהדות)
אילוסטרציה (פלאש 90)הנושר הראשון בהיסטוריההרב אלכסנדר ליפשיץ3
סבא שלו הפיץ את האמונה בה' בכל העולם, אבא שלו נחשב כ"עולה תמימה" לרוב קדושתו, אמא שלו זכתה ל"מופתים" אבל הוא היה רשע. מבט לא שגרתי לפרשת השבוע (מדור יהדות)
מערת המכפלה, המבנה היחיד שהשתמר בשלמות מבית המקדש השניחיי שרה: עפרון הוא מהות השקרהרב אברהם בליקשטיין2
במאמר עמוק מתאר הרב אברהם בליקשטיין את מאבק האיתנים העומד מאחורי המשא ומתן על מערת המכפלה • עפר"ן שהוא הרוע והשקר נגד אברהם אבינו האמת הטהורה (הפרשה)
מתי מותר להפר סיכום עסקימתי מותר להפר סיכום עסקיהרב יהודה שטרן3
האם מותר לחזור מן האמירה המביעה הסכמה לקנות או למכור? על האיסורים שבחזרה מדיבורו, ומה הדין אם חזר מדיבורו לאור שינוי נסיבות. הפלפול השבועי (יהדות, בפרשה)
אילוסטרציהטיפים מהשדכן הראשון בהיסטוריההרב אלכסנדר ליפשיץ
בפגישה אחת קצרה ע"י באר המים בחרן שבארץ ארם ייקבע השידוך, השידוך שעיצב את שורשיה של האומה היהודית. מבט לפרשת חיי שרה וסיפור מופלא (יהדות, פרשת השבוע)
למסור את הנפש, גם בדורנולמסור את הנפש, גם בדורנוהרב אברהם בליקשטיין2
אם אתה תשנה במסירות נפש את מהותך, אני משנה במדה כנגד מדה את מהותך, אתה עומד בנסיון, אז אני נותן לך כחות, ואתה כבר לא אותו בן אדם, אתה בן אדם אחר לגמרי (הפרשה)
ברית. אילוסטרציהעקידת יצחק – מאז ולתמידהרב אלכסנדר ליפשיץ2
מדוע הזכות נצחית, מדוע אנו מזכירים זכות אחת, גדולה ככל שתהא, לאורך כל הדורות? מאיפה ה"זכות" להזכיר את הזכות הזו גם אחר אלפי שנים? מבט לפרשת השבוע שלנו (יהדות)
דין הערב כשהלווה כופר בחובדין הערב כשהלווה כופר בחובהרב יהודה שטרן
מה דינו של הערב כשהלווה כופר בחוב? דברי הרשב"ם, הרשב"א וקושיית חידושי ר' אריה לייב. הפלפול השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
אילוסטרציהמנוע ושמו עיניים ולבהרב אלכסנדר ליפשיץ
בגוף שני איברים חשובים ונחוצים מאוד, הלב והמוח. הם מאוד קרובים מבחינה פיזית, אך המרחק הרוחני ביניהם הוא אדיר. איך מאחדים ביניהם? מבט לפרשת השבוע, לך לך (ביהדות)
מה מברך הניצול מהפסד ממונימה מברך הניצול מהפסד ממוניהרב יהודה שטרן
האם מברכים על נס שנעשה כדרך סדרי הטבע והעולם? ומה מברך הניצול מהפסד ממוני? הפלפול השבועי מאת הרב יהודה שטרן. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
אברהם אבינו שלא הכרתםאברהם אבינו שלא הכרתםהרב אברהם בליקשטיין3
מדוע נחשב "לך לך" לנסיון כששכר רב בצדו? מדוע נקבע לחתום: "מגן אברהם" דוקא? מה הקשר בין מהויותיו של אברהם אבינו? פרשת השבוע מזווית אחרת. מאמר מרתק (ביהדות)
אילוסטרציהישראל עושה תשובההרב אלכסנדר ליפשיץ4
הפלא הגדול של דורינו היא התופעה של חזרה בתשובה, גם אנשים שנמצאים בשאול תחתית אוזרים עיזוז וגבורה ושבים בתשובה שלמה. מבט מופלא לפרשת שבוע, פרשת נח (יהדות)
נטילת ידייםנטילת מים אחרונים מתחת לשולחןהרב יהודה שטרן2
בעניין נטילת מים אחרונים מתחת לשולחן: חובת נטילה בזמן הזה ובדין נטילת מים אחרונים על גבי הקרקע. הפלפול השבועי על פרשת השבוע. מדפיסים ולומדים (מדור יהדות)

פרשת השבוע

פרשת השבוע בכיכר השבת - מידי שבוע מתפרסמים מבחר מאמרים על פרשת השבוע: ווארטים לפרשה, דבר תורה לשולחן שבת מאמרים תורניים ופלפול שבועי על פרשת השבוע.

כיכר facebook
צבי יחזקאלי
צבי יחזקאלי
לכל מילה יש כתובת // צבי יחזקאלי
י"א בתמוז תשעז14
הרב עמיהוד סלומון
הרב עמיהוד סלומון
אַפְלָיָה מתקנת // הרב עמיהוד סלומון
ט"ו בטבת תשעז8