אאא

פרשת זיוף מכתבו של חבר מועצת חכמי התורה: הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס ובנו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הגיש הצהריים (ראשון) תלונה במשטרה בעקבות זיוף המכתב נגד יו"ר ש"ס לשעבר ח"כ אלי ישי.

ל"כיכר השבת" נודע כי הרב דוד יוסף השוהה עדיין בחו"ל, מינה בא כוח מטעמו שיגיש את התלונה במשטרת ירושלים, בא כוחו הגיע למשרדי המשטרה ב"מגרש הרוסים" והגיש תלונה בשם הרב על זיוף מכתבו. כעת, המשטרה תפתח בחקירה בכדי להגיע למקור הזיוף ולבדוק מי עומד מאחורי זיוף מכתבו של הרב יוסף. 

מקורבי הרב יוסף אמרו ל"כיכר השבת": "מדובר במעשה נפשע, זיוף של כביכול מכתב בכתב יד של הרב דוד יוסף, וכל זה כדי לעשות שימוש בשמו לצרכים פוליטיים צרים וזולים, לפגוע בתנועה עליה מרן זצ"ל מסר את נפשו, דבר זה צריך להיות מטופל כראוי למען יבואו האשמים על עונשם הראוי להם".

כזכור, בשבוע שעבר, פורסם מכתב בשמו של הגר"ד יוסף, כביכול, נגד ח"כ אלי ישי, המכתב נוסח בחריפות ומתנוססת עליו חתימת ידו של הרב ולכאורה נשלח לאחד מפעילי ש"ס בפתח תקווה.

במכתב נכתב: "מאז שאבי מורי מסר נשמתו לבורא החלו אי סדרים בתנועה. ח"כ אלי ישי אשר מרבה להיוועץ ולפעול כנגד התנועה שהגיע שמועה לאוזננו שאתם בקשר רציף ומעוניינים להשיאו ולהזמינו באות של כבוד לאותו המעמד. הריני להודיעך שזו הפך דעת תורה ואין אנו נהיה כאן לפעול יחד עמך. דוד יוסף".

מבדיקה שנערכה עלה כי המכתב זויף ולא נכתב על ידי הגר"ד יוסף, מה שגרם לסערה גדולה בתנועת ש"ס ובציבור הספרדי, "מי העז לזייף מכתב של חבר מועצת חכמי התורה ולשלוח לפעיל ש"ס בכדי ללבות את אש המחלוקת המכלה כל חלקה טובה" שאל בזעם גורם בתנועה. כאמור, הצהריים הגיש הגר"ד יוסף תלונה רשמית באמצעות בא כוחו במשטרת ישראל. 

 (צילום: ש

הודעת התלונה (צילום: כיכר השבת)