אאא

"רוצח, צא מהעיר!", זו קבלת הפנים שהכינו תושבי אלעד ליגאל עמיר, אחיו של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, שהשתחרר הבוקר ממאסר ארוך, ואמור - כך על פי חלק מהדיווחים, לשהות בשבת הקרובה בבית אחותו באלעד.

בפשקוויל, שכותרתו "רוצח צא מהעיר", נכתב: "תושבי אלעד מתקוממים כנגד הפיכת עירנו לעיר מקלט עבור השפל שבאדם, חגי עמיר, שסייע לאחיו יגאל, שם רשעים ירקב, רוצחו הארור של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. אלעד איננה עיר מקלט".

בהמשך, נכתב עוד: "בשם רבני העיר אנו קוראים לציבור למחות כנגד הפיכת העיר אלעד, בחוצפה ובעזות מצח, לעיר מקלט עבור בן  העוולה, תוך פגיעה ברגשות התושבים ובשמה הטוב של העיר. וביערת הרע מקרבך".

אחרי יותר מ-16 שנה בכלא, חגי עמיר, אחיו של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, יצא לחופשי.

עמיר נאשם בקשירת קשר לביצוע רצח. היום, בצאתו מהכלא הוא התבטא: "לא מתחרט. אני גאה במעשיי".

בחזית כלא איילון ברמלה, המתינו לעמיר בני משפחתו לצד פעילי שמאל ופעילי ימין. האחרונים הפגינו בעד ונגד צאתו לחופשי. פעילי שמאל קראו "ביזיון" לעבר חגי ומשפחתו.