אאא

מבוכה בבסיס הקריה: תלוש המשכורת האישי של הרמטכ"ל, רב-אלוף בני גנץ, נעלם ובשבועות האחרונים נעשו מאמצים בבסיס הקריה בתל אביב כדי לאתרו.

עדיין לא ידוע האם המעטפה עם התלוש נאבדה או נגנבה, אך החיפושים עד כה לא העלו דבר.

יצוין כי לא מדובר במסמך רגיש מבחינה מבצעית או במסמך מסווג אך הדלפתו מחוץ לצבא עשויה להביך מעט את גנץ, בשל הפירוט המלא של רכיבי השכר.

שכרו של הרמטכ"ל בחודש לפי הדו"ח האחרון של החשב הכללי על השכר במגזר הציבורי הוא - 77,605 שקלים ברוטו.

באתר ynet דווח כי במטה הכללי זועמים על אובדן המסמך. שליש המטכ"ל, קצין בדרגת ר בסרן, שפט את הגורם שאחראי על חלוקת תלושי המשכורת ליחידות אכ"א במחנה הקריה ולחברי פורום המטכ"ל.

האיש שהאחראי על חלוקת התלושים, איש קבע ותיק בדרגת רב סמל בכיר, קיבל נזיפה חמורה בתיקו האישי.

בבסיס סיפרו כי האיש אמור לסיים בקרוב שירות ארוך שייגמר כעת באקורד צורם ולא מוצדק מאחר והאיש עשה את עבודתו נאמנה. לדבריהם, היה ניתן להימנע מהמשפט.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "הנגד המדובר סוכם לפרישה בשנת 2014 טרם האירוע וללא קשר אליו. הנגד נשפט על התרשלות במילוי תפקידו וקיבל נזיפה חמורה. כמו כן, חודדו הנהלים לחלוקת תלושי השכר".