אאא

השופט צבי טל שעמד בראש הוועדה שנשאה את שמו וגיבשה את מתווה החוק, אומר במכללה האקדמית של נתניה" צה"ל לא באמת מעוניין בחרדים. אמנם אומר טל, גם החרדים מצידם מעדיפים לפנות לאפיקים אחרים, ולאחרונה אף נרשם גידול בכמות בחורי הישיבות שביקשו לשרת בשירות לאומי אזרחי.

בעקבות הדיון בבג"ץ אתמול, אומר טל, שהיה בעצמו שופט עליון, כי המדינה משקיעה מאמצים בגיוס חרדים למסגרות של שירות אזרחי ולא שירות צבאי. הצבא לא הכין מסגרות מתאימות לציבור חרדי, לא הקצה את המשאבים הדרושים לקליטת אוכלוסייה חרדית ולא נתן שום מענה לדרישות הוועדה שאמורות היו לבוא לידי ביטוי בשוויוניות בין כל רבדי החברה.

בראיון רדיו שהעניק אתמול השופט, הוא אף הדגיש כי המדינה כשלעצמה לא עשתה לקידום מטרות החוק. לדבריו, הממשלה והכנסת פגעו ביישום החוק. משום שבחוק ההסדרים שנחקק במסגרת תקציב 2003, נכתב כי תלמיד ישיבה שלומד 45 שעות בשבוע יכול לעבוד מבלי להתייצב לשירות צבאי.

הצבא, אומר טל, לא מעוניין בחיילים חרדיים, הם עולים לו יקר, ולא שווים את ההשקעה בשילובם במערכת הצה"לית. לדבריו של טל נתקבל חיזוק גם מדברי נשיאת ביהמ"ש העליון, השופטת דורית בינייש, שאמרה: "נראה כי עיקר מאמצי המדינה נסובים סביב הרעיון לצרף את בחורי הישיבות לשירות אזרחי ולא לשירות צבאי של ממש".