אאא

הכנסת, ברוב קולות גדול מאוד, של 63 למול 29, דחה את הצעת השמאל הישראלי, לו חברו ח"כים מקדימה, שביקשו שהמליאה תאשר את החוק שיקשה על בנות לקבל דחיית שרות צבאי מנימוקים דתיים. הקואליציה, מקצה אל קצה, כולל מפלגת העבודה כולה ובראשה השר אהוד ברק וסגנו מתן וילנאי, התייצבו כחומה בצורה כנגד התיקון לחוק, שעלול היה להביא לקרע עם הסיעות החרדיות.

אלא שבמסדרונות הכנסת ידעו הכול לספר, שמאחורי הדחייה מסתתר משהו אחר לגמרי. מתברר שבאחרונה יש עלייה מדהימה בהיקף הבנות הלא דתיות המנצלות את החוק האפשר להן להצהיר כי הן דתיות ולקבל פטור משרות צבאי. בצה"ל אומרים שמספרן של הלא דתיות המשתמטות באופן זה משרות הגיע בשנתיים האחרונות לאלפים והפך למכת מדינה, מנקודת ראותם של החילונים.

לפיכך הוחלט בצמרת הבטחונית, אחרי התייעצות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, להביא להפלת הצעת החוק שהובאה הבוקר להצבעה במליאה, ובמקום זאת, להביא בזמן הקרוב הצעת חוק ממשלתית, שלא תפגע בבנות הדתיות אך תבלום את אלפי הבנות החילוניות מהתייצבות משקרת בפני השופטים ובתי הדין שכל כולה מיועדת להשגת פטור משרות.

ח"כ ישראל חסון מקדימה, שהיה מיוזמי הצעת החוק הפרטית, שאותה הכנסת לא קיבלה היום, האשים את ראש הממשלה כי בחר להתכופף בפני השיקולים הקואליציוניים, אך מקורביו של נתניהו מגיבים ואומרים שישראל חסון, עם כל היותו בטחוניסט בעברו, לא עשה את שיעורי הבית הנכונים ומטיל על הבנות החרדיות את ההאשמה בגידול העצום בהיקף מקבלות הפטור כאשר זה בא בעצם מבנות חילוניות יותר מאשר מחרדיות, שאותן איש לא רוצה ולא יצליח לגייס.

עתה לאחר שהחוק לא עבר, מתכוונת המערכת המשפטית בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה להכין הצעת חוק אחרת, וחברי הכנסת הדתיים כבר הודיעו שלא יתנו לפגוע בבנות הדתיות, ואף לא בחוזרות בתשובה הראוייות לקבל דחייה משירות גם אם לא למדו טרם חזרתן בתשובה במוסדות דתיים או חרדיים.