אאא

בתשובת פרקליטות המדינה לעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי 'החזית להגנת הציבור', שביקשה להכריז על "צוק איתן" כמלחמה, טענה היום (שלישי) המדינה כי יש לדחות על הסף את העתירה משתי סיבות עיקריות.

לפי המדינה, העתירה לא מגלה כל עילה שבגינה בית המשפט יורה לממשלה להכריז על פתיחה במלחמה, וזאת בשים לב לשיקול הדעת הרחב מאוד המסור לממשלה בכל הנוגע לענייני מדיניות חוץ וביטחון בכלל, ולהכרזה על פתיחה במלחמה בפרט. בנוסף, לטענת המדינה הנחת המוצא העומדת בבסיסה של העתירה, שלפיה "הצורך בהכרזה על פתיחה במלחמה הוא צורך חברתי כלכלי ממדרגה ראשונה", הינה שגויה.

לדברי הפרקליטות, "ההכרזה על פתיחה במלחמה כשלעצמה אינה מביאה למתן פיצוי או סיוע כלכלי לתושבי המדינה שנפגעו מהעימות המזוין. בהתאם לכך גם אי הכרזה על פתיחה במלחמה אינה נושאת משמעויות שכאלה".

לטענת המדינה, "סוגיית מתן פיצויים בגין נזקי מלחמה ישירים או עקיפים מוסדרת בחוק ולא נדרשת הכרזה על 'פתיחה במלחמה' כדי להחליט על מתן פיצויים מכוח חוק זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

עוד נכתב בתשובה לעתירה כי "הממשלה פעלה במהירות מרבית להתקנת תקנות מכוח חוק מס רכוש במהלך מבצע 'צוק איתן', וכן נקטה ונוקטת בצעדים רבים למתן מענה רחב היקף בנושאים כלכליים וחברתיים נוספים, כאשר פעולותיה במישורים אלו אינן תלויות בשאלה אם הוחלט לפתוח במלחמה".

לטענת הפרקליטות, "ההחלטה לכנות לכנות את המערכה שהתנהלה ב-2006 כ'מלחמה' הייתה במישור הסמלי והטקסי של הדבר, כאשר הדבר נעשה מכוח סמכות הממשלה, ומבלי שהיו לכך כל משמעויות תקציביות או משפטיות. העותרים לא הציגו כל עילה שבגינה יש לחייב את ממשלת ישראל להורות על הכרזת מלחמה".

ההחלטה אם להגדיר את "צוק איתן" כמלחמה או כמבצע עלולה לכאורה, לעלות למדינה סכום לא מבוטל של כסף, כאשר במידה ו"צוק איתן" יוכרז כמלחמה תוכל הממשלה להעניק הטבות למגזרים רחבים יותר בישראל.