אאא

ממצאי ביקורת תברואתית של תברואני עיריית ירושלים ומפקחי משרד הבריאות במשחטת "דלישס" שברחוב תוצרת 19, אזור תעשייה עטרות, העלו כי המשך הפעלת המקום מהווה סכנה מיידית לבריאות הציבור.

בשל כך, הוצא צו סגירה מיידי למשחטה. במהלך הביקורת התגלו בבית העסק ממצאים חמורים ביותר אשר לדעת הגורמים המקצועיים מהווים סכנה מיידית לבריאות הציבור וזיהום סביבתי שיכול לפגוע בקרקע ובמי תהום.

בנוסף, נמצאו בבית העסק כשלים במערכות הקירור ושימור העופות וכן עלה כי בית העסק פעל ללא רישיון ובתנאי תברואה ירודים ביותר.

כאמור, בעקבות הממצאים, ובהמלצת גורמי מקצוע לרבות משרד הבריאות ותברואני העירייה, הוגשה בקשה למתן צו סגירה מיידי למשחטה. 

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים הטיל צו סגירה מידי למשחטה וכבר ביום ראשון יערכו פקחי השירות הוטרינרי העירוני ביקורת במקום בכדי לוודא את קיומו של הצו.