אאא

אמש (שני) הורה בית המשפט העליון למשרד החינוך לנמק מדוע אין בכוונתו לבטל את ההחלטה לקצץ בתקציב המוסדות המוכרים שאינם רשמיים בישראל.

כזכור, במאי 2013 החליט המשרד לקצץ בתקציב המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, עליהם נמנים בעיקר מוסדות חרדים וערבים.

בעתירה שהגישו כ-40 מוסדות כגון אלו, עליה פורסם לראשונה ב"כיכר השבת", ביקשו העותרים מבית המשפט להורות למשרד החינוך לבטל את הקיצוץ שהיווה מכת מוות עבור אותם מוסדות, כאשר על פי ההחלטה של המשרד, ייערך קיצוץ ברכיבי התמרוץ והטיפוח שנועדו בעיקרם לסייע למוסדות בעלי אוכלוסיות מוחלשות.

משרד החינוך טען כי העתירה הוגשה באיחור, אך בית המשפט דחה את טענת המשרד, הוציא צו על תנאי ודרש ממשרד החינוך להגיש את תשובתו לבית המשפט בתוך 30 יום.

ד"ר הראל ארנון המיצג את העותרים אמר כי "החלטת בית המשפט העליון מטילה צל כבד על חוקיותה של ההוראה ושל הקיצוץ בעקבותיה".

לדבריו, "יש בה כדי להשפיע גם על הקיצוץ המתוכנן על ידי שר החינוך גם לשנה הבאה. אנו מאמינים שחברי ועד החינוך אשר שאלת המשך הקיצוץ מונחת על שולחנם בימים אלו ממש לא יתעלמו מהחלטת בית המשפט העליון, לא ישמשו חותמת גומי לבקשת הקיצוץ של שר החינוך שהועברה לעיונם, וישקלו את משמעויות הקיצוץ עבור מערכת החינוך כולה והאוכלוסיות החלשות בפרט".