אאא

בימים האחרונים פורסמה בריכוזים החרדיים "קריאת קודש" מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל בה הם מבקשים מציבור הגברים להתחזק בעניין צניעות המלבושים והבגדים.

במודעה נאמר: "היות וכאשר בתקופה האחרונה גם צניעות לבוש האנשים צריכים חיזוק ותיקון בעניין קדושת מחנינו, הננו לגלות דעת תורה כי כל איש ישראל חייב על פי דין התורה הקדושה להתלבש בצניעות בבגדים רחבים וצנועים".

בהמשך כותבים הרבנים: "איסור חמור מדאורייתא להתלבש בבגדים הצמודים לגוף כדרך הגויים וכמו שנאמר ובחוקתיהם לא תלכו, ולבישת מכנסיים צמודות אסור גם כן מהטעם המבואר ברמ"א.

הרבנים חותמים את מכתבם במשפט: "וכל הלובשים כן חוטאים ומחטיאים את הרבים וחיוב גדול להוכיח ולמחות על כך".

על המכתב חתומים רבנים וראשי ישיבות בולטים, ובהם הרב הגאון רבי יצחק יוסף בנו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, הרב הגאון רבי יוסף ליברמן רב ישיבת "כולל שומרי החומות", הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א, הרב הגאון רבי מאיר מזוז שליט"א ר"י כסא רחמים, הרב אהרון זכאי, הגאון רבי יהודה כהן ר"י יקירי ירושלים והגאון רבי יו"ח אסולין שליט"א.

לדברי אחד מראשי עמותת "אחדות ישרים" מיוזמי קריאת הקודש, בשנים האחרונות נפרצו גדרי הצניעות גם במלבושי הגברים והרבנים פסקו כי יש לעורר את הציבור על כך.

"נסיון הדור הוא הצניעות ועל כן שמנו לעצמנו למטרה לחזק את הציבור בנושא זה".