אאא

בימים אלו שוהה בארץ הקודש כ״ק האדמו״ר מצאנז קלויזנבורג שהגיע ממקום מושבו בארה״ב לרגל שמחת נישואי מקורבו וכן על מנת לשאת דברי חיזוק בפני חסידיו לקראת הימים הנוראים. 

במהלך שהותו בישראל, נפגש האדמו״ר עם אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, כשהוא משוחח עמם ארוכות בדברי תורה ובענייני השעה העומדים על סדר יומו של הציבור החרדי בארץ ובתפוצות.

בין היתר, הגיע אמש לביקור גומלין במעונו כ"ק מרן האדמו״ר מגור, והשניים שוחחו באריכות רבה. 

הערב יקיים האדמו״ר שיעור תורני מיוחד המכונה ׳שיעור חומש רש"י' וזאת על שם השיעור המסורתי אותו נהג להשמיע שנים רבות אביו הרה"ק מצאנז קלויזנבורג בעל ה"שפע חיים".  

 במרכז ה'שיעור חומש רש"י' ישמיע כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א דברי חיזוק והדרכה בפני המוני בני היהדות הנאמנה בארצנו הק' לרגל המצב הקשה והגזירות המאיימות לעקור חלילה את עולם התורה בארץ ישראל, כאשר לדבריו העצה היחידה היא להתחזק בכל תוקף ועוז במסורת ואמונת אבותינו ורבותינו קדושי עליון אשר מסרו נפשם להחדיר את האמונה הטהורה.