אאא

רבים מכל רחבי הארץ, מכל רבדי האוכלוסיה בעם ישראל, השתתפו במוצאי שבת חנוכה, במעמד  'פרסומי ניסא' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה האדמו"ר ממישקולץ, את אבוקת נר החנוכה, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.

לאחר ההדלקה עברו ההמונים להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו.

קטע מרגש שגרם להוזיל דמעה אצל רבים, היה כשזוגות רבים עברו עם ילדיהם הרכים שנולדו לאחר שנות ציפייה ארוכים בזכות ברכותיו של האדמו"ר בעת הדלקת הנרות בשנים עברו.