אאא

המתיחות בצמרת ש"ס: יו"ר ש"ס אריה דרעי הזמין הצהריים את חברי הכנסת ממפלגתו לחתונת בתו תהילה אביטל. דרעי העניק לכל חבר כנסת את ההזמנה ביד, הזמנה נוספת הניח דרעי במקומו של ח"כ אלי ישי, שלא נכח בחדר באותה שעה.

לאחר מספר דקות, נכנס אלי ישי אל חדר הסיעה וקרא את ההזמנה עליה נכתב: "לכבוד מכובדי ח"כ הרב אליהו ישי ורעייתו". בסיום דבריו, התנצל דרעי בפני חברי הכנסת שטרם קבלו את ההזמנה "נגמרו לי ההזמנות, אתן לכם בהמשך השבוע".

דרעי, ניסה לנצל את נוכחות התקשורת בחדר, לקח את ההזמנה ממקומו של ישי והציג אותה בפני העיתונאים, בכדי לנסות להציג תמונה של אחדות בצמרת התנועה. אנשיו של ישי, במקביל, דאגו לצלם את ההזמנה והטקסט הנלווה אליה, ושלחו את התמונות לעיתונאים חרדים.