אאא

לפני למעלה מעשר שנים בי"ב בשבט תשס"א, נשא האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א נאום מיוחד במסגרת כינוס ארצי שנועד לאברכי החסידות.

במשא התורני עמד הרבי על עקרונות החסידות אותם חידש מרן הבעש"ט ואחריו תלמידיו הקדושים וכן את הדרך בה צריך אברך חסידי לנהוג בכל אורחות חייו, בתפילתו, בלימודו ובעבודתו.

בנוסף הדגיש את הדבריו אחריו, בנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר שליט"א אב"ד ויז'ניץ שחיזק את האברכים בעניינים הטעונים שיפור וחיזוק.

מאז, במשך כל שנה חוגגים בחסידות בתאריך זה את ראש-השנה לחסידות והוא נקרא בפי כל "יום ההתקשרות".

השנה התכנסו כל ילדי תלמודי-התורה של החסידות באודטוריום ענק ליום פעילות מיוחד לרגל "יום ההתקשרות".

במסגרת זו חולקו הילדים לקבוצות כשכל אחת מהן שרה שיר אותו נהג הרבי לשיר לבדו בשעת הטיש כשהתלמידים נבחנים מתי הושר השיר ומה לבש הרבי באותה עת.

לאחר דברי תורה בהם הוסבר לילדים על מהותו של היום הוצגו בפני ילדי הת"ת מלבושים מיוחדים ובהם קפוטות ומעילים אותם לבש האדמו"ר בחגים ובמועדים כמו גם בשבתות בשעת ה"טישים" והתפילות.

על כל בגד קיבלו הילדים הסבר מיוחד באיזה מעמד חגיגי היה לובש אותו הרבי והסיבה לכך.

לאחר שנשאו הילדים שירי תפילה לבריאות הרבי כשעיניהם דומעות ומתחננות שיזכו לראות שוב את האדמו"ר בעבודתו הרוחנית יחד עם אותם מלבושים נעלים, הוצגו בגדי הקודש על השולחנות כשהילדים עוברים וצופים בהם מקרוב ביראת כבוד כשהם מקבלים הסבר מקיף המעשיר את ידיעותיהם.