אאא

ברוב עם, מדליק כ"ק האדמו"ר מקוזניץ את נרות החנוכה בבית מדרשו שבכיכר-המדינה בתל-אביב.

את נרותיו העלה האדמו"ר על חנוכיותו הקדושה של המגיד מקוזניץ. זו חנוכיה מפוארת שעברה טלטולים רבים ואף את שואת יהודי אירופה.

במהלך הטיש שלאחר ההדלקה קיים האדמו"ר את המנהג העתיק, וחילק לקהל הרב שצבאו על שולחנו את 'מעות חנוכה'.