guzhv msue  Pורים  אדמה  אליקם בוטה

גלריות

סקר
 תוצאות

מרן הרב עובדיה יוסף סידר קידושין בחתונת בת הרב בניהו שמואלי

ישי כהן | ג' בניסן תשעג / 14.03.13

מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף הגיע אמש (רביעי) לאולמי נוף בירושלים וסידר חופה וקידושין בחתונת בנו של המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי • צפו בתיעוד (צילום יעקב כהן)

לשלוח לחברכתוב לעורך
 הוסף תגובה+
הוסף תגובה+
שימ/י לב! תגובתך תאושר אוטומטית ולא תעבור סינון של העורך. אנא קרא/י את התגובה שוב לפני השליחה! במידה ותגובה זו תימחק בגלל ביטויים לא הולמים והכפשות, תחסמ/י אוטומטית ע"י המערכת ולא תוכל/י יותר להגיב במנגנון זה.
17
9
תמונה נדירה של הרשש שמואלי...
יהודה רוזיליו
15/03/2013
נדיר ביותר שהאבא של הרב בנהיהו שמואלי מצטלם כבוד החכם המקובל הישיש הרב שלום שמואלי תלמיד חבר להרב שרעבי זיע.א
יהודה רוזיליו | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
8
יש לי שאלה
אני
15/03/2013
מי זה עם העניבה האדומה בתמונה הראשונה (ובשאר התמונות)? תודה רבה
אני | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מרדכי חסידים עוזרו של הרב בניהו ל"ת
ניסים
16/03/2013
ניסים | 16/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
קוראים לו חסידים השמש והנהג של
יהודה רוזיליו
15/03/2013
הרב שמואלי הוא גם היה שמש של חכם בן ציון זצוקל
יהודה רוזיליו | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
7
מי זה
T
15/03/2013
עם העניבה האדומה
T | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מרדכי חסידים עוזרו של הרב בניהו ל"ת
ניסים
15/03/2013
ניסים | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
6
מי יודע ל"ת
T
15/03/2013
T | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
5
מי יודע
T
15/03/2013
מי זה עם העניבה האדומה?
T | 15/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
4
תיקון טעות: הבן של הרב בניהו התחתן ל"ת
מושמוש
14/03/2013
מושמוש | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
3
מזל טוב
Moses
14/03/2013
ממש דומה למלך. יש לי חשק לבא לארץ רק לראות את פניו הקדושים.
Moses  | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
2
יש כאן אנשים שבכוח נדחפים
שלום
14/03/2013
לצילומים
שלום | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
1
נו נו היודע יודע והמבין מבין ל"ת
יוחנן
14/03/2013
יוחנן | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה, שלבשו שם פאות?
אוקף
14/03/2013
זה בזיון
אוקף | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אז לך ותוכיח אותם ל"ת
מזל
14/03/2013
מזל | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
לך לא יעזור אבל כולם יודעים שזה שטו
ציץ
20/03/2013
שעם הארץ כמוך, מתחזה למבין משהו וכותב שטויות בלא קשר, להתיר פאות ומתכתב עם עצמו בשמות שונים, כבר בפעם הראשונה הגיבו וסתרו את טענותיך, אבל זרע עמלק שבך לא מניח לך להודות באמת.
ציץ | 20/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טעות בידך, אסור להוכיח נשים כאלה
ברמן
14/03/2013
הגרש"ז אויערבאך אמר שאסור להוכיח נשים שלובשות פאה:

לשאלת רב ישוב חרדי, "הנה בקהילתנו הלכו כל הנשים רק במטפחת, ועתה הגיעו אלינו... מחסידי חב"ד ההולכות בפאות, ורבים נתרעמו על כך... האם ראוי למחות בידם, כמובן בעדינות. ואף שידוע שחב"ד נהגו כן, אולם במקומותינו לא נהגו כזאת". ענה הגרש"ז בזה הלשון: "לא למחות בהנוהגים להקל כהמשנה ברורה, במקום ששומרי תורה נוהגים להקל, ולא למחות חס ושלום בנשי חב"ד" ("ועלהו לא יבול", תשובות הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, חלק א' עמ' שי"ד).

◄ "המוכיחן לא בדעת ידבר"!

אחד מגדולי האחרונים, מהר"ם אלשקר (בשו"ת מהר"ם אלשקר סימן ל"ו), כתב דברים חריפים כלפי המחמירים שלא לגלות שערות היוצאות חוץ לצמתן, והדברים נאים פי כמה וכמה למחמירים בענין פאה:

"וכמה לא חלי ולא מרגיש האי גברא דקאמר לה להאי מילתא, דכיון שנהגו לגלותו מימי עולם ומשנים קדמוניות ברוב תפוצות הגולה שתחת יד ישמעאל ואין בידו למחות, איך עלה בלבו לאוסרו? ואף אם היה אסור, דאפילו באיסורא דאורייתא אמרינן הנח להם לישראל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין, כדאסיקנא בביצה פרק המביא... והשתא אם בדאוריתא ובדרבנן אמרינן הנח להם, כל שכן בדבר המותר שנהגו בו היתר, שכל המוכיחן בזה לא בדעת ידבר, ונמצא מכשילן ח"ו, ועתיד ליתן את הדין... ובכמה וכמה דברים הקילו רבותינו ז"ל כדי שלא תתגנה האשה על בעלה. ואין צורך באורך".

◄ אסור להחמיר חומרות יתירות!

בספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" (תניינא סי' מ"ד) כתב וזה לשונו, "אלו החכמות מפילין מאוד את האדם מעבודת ה', דהיינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו שיצא ידי חובתו בשלמות, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז ג.), ולא נתנה תורה למלאכי השרת (קידושין נד.). ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות, עליהם נאמר "וחי בהם" ולא שימות בהם (יומא פה:), כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במרה שחורה מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם במצוות שעושים".

◄ וכן כתב בספר שיחות הר"ן וזה לשונו שם, "רבנו ז"ל הזהיר מאד לבלי להחמיר חומרות יתרות בשום דבר... והלואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטן ממש בלי שום חומרות". עכ"ל.

◄ וכמו כן כתב הרמב"ם בתשובה, "הראוי להתיר לבני אדם כל מה שאפשר להתיר ולא נטריח עליהם".

◄ ומצינו כמה וכמה פוסקים שקראו לאיסור הפאה "חומרות יתרות": הגאון רבי יעקב אשר הלוי גראייבסקי זצ"ל, מחכמי ירושלים בזמן הגר"ש סלאנט, בספרו "ברית עולם - שבט הלוי" כתב "מכאן תשובה לאותם המבהילים פה עיר הקודש בחומרות אשר לא שערום אבותינו... אותם המבהילים אוסרים אף פאה נכרית".

◄ והגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל בשו"ת "רבי עזריאל", כתב "והמחמיר חומרא גדולה כזו עליו להביא ראיות מוחלטות".

◄ והגאון רבי סיני שיפפער זצ"ל בשו"ת "סתרי ומגיני", כתב "בעת כזאת בוודאי אין צריך לחפש בדרכים אחרי חומרות יתרות".

◄ והגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת "אגרות משה", כתב "אף אם כת"ר רוצה להחמיר, אינו יכול להטיל חומרותיו עליה שזהו רק דין שלה, וכיון שהיא עושה כדין שהוא כרוב הפוסקים ושגם נראה כמותם, אינו יכול להחמיר עליה".

◄ ומרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת "תבואות שמש" (סי' קל"ח), כתב "דיינו להחמיר במה שהוא מגופה, ולא להוסיף חומרות בלי טעם רק משום שהיא מתייפת יותר... אין לנו להחמיר על נשים צדקניות בחומרות יתרות". עכ"ל. ואדרבה, פוסקים רבים כתבו שההולכת בפאה היא מחמירה וההולכת במטפחת מקילה, כיון שמצוי בה כיום גילוי שיער. וא"כ, כדברי מוהר"ן זצ"ל, הלואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטן ללא חומרות, מצוות לא תעשה מפורשות שאין עליהם חולק כלל ועיקר, ונשכחו מלב.

◄ גם המחמירים יחזרו בהם להתיר!

מרן הגאון רבי שלום משאש כתב בשו"ת "שמש ומגן" (חלק ב' אה"ע סי' ט"ו והלאה): "רוב הפוסקים המחמירים היינו משום דת יהודית ומראית העין וכו', וזה היה קודם התפשטות המנהג בכל העולם. וכמו שכתבו בדבריהם 'אם תימצא אחת בעיר בטלה במיעוטה'. לא כן היום שכולם פרצו גדר ונעשה מנהג פשוט, וגם המחמירים יחזרו בהם להתיר, ונמצא רוב הפוסקים לצד ההיתר".

◄ אין הרהור בפאות בימינו!

כיוצא בזה כתב הגר"מ גרוס שליט"א בספרו "אום אני חומה" (דף צ"ד), וזה לשונו: "רבים האוסרים הוא משום מראית העין, והוא לפני שנתפשט לבישת הפאות. וגם טעם האוסרים שיסבור שהוא שערות ויבוא לידי הרהור, ליכא כיום".

◄ רק בנות ישראל הכשרות הולכות בפאה!

וכן כתב הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, מח"ס "נטעי גבריאל": "שיטת הפוסקים המחמירים הוא או בשביל חשש מראית העין או משום שהם משיער המת שאסור בהנאה או משום הרהור או משום דת יהודית או משום חוקות הגויים, וא"כ בזמננו שנתפשט שבנות ישראל הכשרות הולכות בפאה נכרית, והקלות דעת וכל שכן נכריות אינן הולכות רק בגילוי שערות ממש, לא שייך כל החששות. ומה שהביא רשימות של כמה גדולים שאסרו, טעם של רובם לא שייך בזמננו" (קובץ אור ישראל ל"ז).

◄ מטעים את הרבים!

והגאון רבי חיים ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל, לשעבר רב ומו"צ בנתיבות ואח"כ רב ומו"צ בשכונת רוממה בירושלים, בספרו "אבני ישפה" (חלק ה' סי' קמ"ה), כתב: "בזמננו יש מודעות רחוב שבני אדם תולים ברחובות על האיסור של הפאה הנכרית, וכמה הדבר חמור. אבל כפי מה שהוכחנו שכיום הדבר ברור שאין כאן מראית העין, לא שייכים דברי הפוסקים שאסרו הפאה משום מראית העין, כי היום השתנתה המציאות. ולכן מי שתולה מודעה על חומר האיסור, הוא מטעה את הרבים, כי יש על מה לסמוך".

◄ הגאונים שאסרו היו מצטרפים למתירים!

וכן כתב הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, בשו"ת "דת והלכה" (סי' א'): "ויש בזה צורך היום להתיר הדבר לספרדים ותימנים, שאם נעמוד לאסור להו פאה נכרית, יכשלו רובן ככולן של הצעירות במטפחת למחצה לשליש ולרביע רחמנא ליצלן, דהוה גם לדידהו איסור חמור טפי וכמש"כ, ולכן אנן שליחותייהו דקמאי עבדי לצורך השעה להתיר פאות, שיש בזה צורך ודת יהודית יותר מגילוי שערות במקצת. ואין ספק בחשש כהאי גוונא היום בעוונותינו הרבים, והגאונים שאסרו היו מצטרפים להורות כדברינו וזה פשוט".

◄ נפרץ בעת ההוא...

וגם הגאונים בעל שו"ת "שואל ומשיב" ובעל "מאמר מרדכי" בספרם "מגן גיבורים" (או"ח סי' ע"ה), כתבו להתיר פאה נכרית, על אף שהם נכדי מהר"י קצנלנבוגן שהיה ראש וראשון לאוסרים, וביארו שמהר"י אסר רק בזמנו ובמקומו, שהיה זה בגדר פירצה חדשה. וזה לשונם שם: "וגם זקנינו שהאריך בפסק הלז, בלי ספק שכוונתו היתה לשם שמים, בשביל שראה שנפרץ בעת ההוא".
ברמן | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
יישר כח, מה בכלל הבעיה בזה?
שלום
14/03/2013
אשה שחושבת שמצוה להיות מכוערת, ומתלבשת בבגדים המכוערים ביותר, זה גורם לה לחיות בדיכאון כל הזמן, תוך הסתכלות על חברותיה בקנאה, וגורם לבעלה להסתכל על נשים אחרות, ויצא שכרה בהפסדה. וידוע כמה כתבו חז"ל הקדושים על מעלת ההתקשטות לנשים בעיני בעליהן. לכן מצוה לאשה לחבוש פאה!

וכדלהלן...

אשה מקושטת לת"ח

◄ בגמ' במסכת שבת (כה:) איתא, "מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה... רבי אבא אמר: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים".

להשתדל לקחת נשים יפות

◄ כן כתב הגאון רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספר "פלא יועץ" (בערך "יופי"), וזה לשונו: "כתיב שקר החן והבל היופי… אבל אם מוצא יופי ויראת ה' במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי, שהרי אמרו (כתובות נט:) "אין אשה אלא ליופי..." וראוי לכל אדם להשתדל לקחת לבניו נשים יפות, כדי שלא יתנו עיניהם באחרת. וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לה תכשיטין ביותר ממה שיש לו, כדי שתמצא חן בעיניו ולא יתן עיניו באחרת".

מי שאשתו כעורה, נותן עיניו באשת חבירו

◄ כן כתב בהגהות יעב"ץ למסכת יבמות (סג:) הנדפסים בסוף המסכת, וזה לשונו: "אשה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו כפליים. קמ"ל שלא ישא כעורה... כדי שלא יתן עיניו באשת חבירו. היינו דסמיך ליה "העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה וכו', מאן דעבד הא עבד הא".

ת"ח צריך אשה נאה

◄ בספר "אור החיים" על התורה, להגאון הקדוש רבי חיים בן עטר זצ"ל, בפרשת ויצא, עה"פ "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה", כתב לפרש זאת ע"פ הגמ' בשבת (כה:) שתלמיד חכם צריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצר הרע, והתורה באה ללמד לאדם דעת לקחת אשה נאה.

הקישוט הוא גם בחוץ, לכל העולם

◄ מרן הגאון פאר הדור והדרו, רבי שלום משאש זצוק"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו, כתב בספרו "שמש ומגן", שהיום נהגו לצאת איש ואשתו לרחובה של עיר, והנשים היום יוצאות הרבה בחוץ, ועל כן אשה שאינה מתקשטת בחוץ, היא מתגנה בעיני בעלה, וכל מה שנאמר במקורות הנ"ל, שייך גם בהתקשטות בחוץ (כמובן לא באופן יוצא דופן ובולט), וכך כתב:

"מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".
שלום | 14/03/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
רוצה שהתגובות שלך יעלו אוטומטית? הירשם כעת ל"כיכר השבת"