אאא

כחלק מביקורו של סגן השר יעקב ליצמן היום, בעיר אלעד, נערך סיור מיוחד בסניף מכבי ברחוב ניסים גאון.

ראש מחוז המרכז מר שלמה עמיר הציג את נתוני מכבי באלעד ואת מגוון השירותים הייחודיים הניתנים לאוכלוסיית המבוטחים. בנוסף התרשם סגן השר מהפעילות של מכבי בתחום קידום הבריאות ובמתן שירותי בריאות מותאמים לאוכלוסייה החרדית. גם אנשי מרפאות השיניים של מכבידנט הציגו לסגן השר את העשייה הברוכה של טיפול בילדים ובמבוגרים.