אאא

בשעות הבוקר המוקדמות, מייד לאחר תפילת ותיקין יצא מרן ראש הישיבה הגרא״יל שטיינמן שליט״א מביתו ברח׳ חזו״א 5 בב״ב על מנת לערוך את ברכת האילנות.

אל ראש הישיבה נלוו לברכה מספר מצומצם של מקורבים ובני ביתו.

יצויין, כי מלכתחילה תיכנן מרן הגראי״ל לערוך אמש ביום ר״ח ניסן את הברכה, אולם לא חש בטוב ולכן דחה את הברכה. גם היום ביטל ראש הישיבה את נסיעתו לירושלים שם היה אמור לשאת משא חיזוק בפני מאות בחורי ישיבות לרגל תחילת ימי בין הזמנים אולם בשל חולשתו הדבר לא יצא אל הפועל.

מקורביו מדגישים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי ראש הישיבה שרוי בצער גדול מפני גזירות הגיוס וכי הדבר משפיע לרעה על בריאותו. לדבריהם הוא התבטא בעניין מספר פעמים במהלך הימים האחרונים, וניכר כי הדבר מסב לו צער גדול וטורד את שלוות נפשו.