אאא

בפעילות נמרצת של הנהלת בית החיים ההיסטורי "מאלכווקה" שבפרבר מוסקבה בירת רוסיה, הוכשר שטר גדול נוסף, לקבורה יהודית, כהמשך לקבורה היהודית בבית החיים הידוע מדורי דורות.

הצורך להרחבת והוספת מקום קבורה, היא גם בזכות הפעילות הרבה של חברי החברה קדישא המרכזית במוסקבה בהגברת תודעת חשיבות קבורה יהודית, על-פי ההלכה והמנהגים.

הפעילות היא בראש ובראשונה, בכך שהשירות שהקהילה נותנת למשפחות הנפטר, היא במירב תשומת הלב והכבוד הראוי ביותר, לחיים ולמתים, כאשר השירות הוא חינם אין כסף, למעט מקום הקבורה. לגלמודים ולמעוטי יכולת, קרן מיוחדת בקהילה, מממנת גם את מקום הקבורה.

בכדי לקבור בחלקה החדשה שהוכנה, נערך טקס מרגש והיסטורי של "קידוש חלקה חדשה" בראשות רב החברה קדישא בת"א וזק"א ומגדולי הרבנים והמומחים בענייני קבורה ועוד, הרב יעקב רוז´ה, בהשתתפות החברים בחברה קדישא ורבה של מלאכאווקא ושליח חב"ד במקום הרב משה תמרין.‬‬

במהלך הטקס, נאמרו התפילות ופרקי התהלים כנהוג ובסיומו נפנו כל המשתתפים לביתו הקרוב של הרב תמרין, שם סיימו את הצום, שתו ´לחיים´ ודברי תורה ואיחלו שהמקום לא יבוא כלל לשימוש ויקויים במהרה היעוד והקימו ורננו שוכני עפר, בגאולה השלמה במהרה בימינו.