אאא

כששמעתי על הפיגוע בקבר יוסף, הצטערתי.

מצד אחד זה נורא מצער שיהודים נרצחים על יד בני עוולה. אבל יש כאן דבר מצער הרבה יותר. בשביל מה הוא הקריב את חייו?

וכאן יש מקום לבוא ולשאול, מי אמר שיוסף קבור בקבר יוסף?

רוב הקברים הידועים כיום, יש מסורת העוברת מדור לדור שהם הקברים האמיתיים. ואת חלקם, גילה האר"י ז"ל לתלמידיו, וממנו התחילה המסורת.

קבר יוסף אינו חלק מהם. נכון, כבר בספר יהושע כתוב שקברו את יוסף בשכם, אבל איפה בשכם? ומי אמר ששכם התנכי"ת היא שכם של ימינו?

אחד מהמקורות עליו מסתמכים הוא הספר כפתור ופרח. אחד מהראשונים.

וכך הוא כותב:

"תלך ותעלה עוד כשלש שעות, ותמצא שכם בין שני ההרים הר גריזים והר עיבל, והוא לפי דעתי הכפר שקורין לו באלטא, לא העיר המערבית לה כתחום שבת, ושמה נבלוס".

הבנתם?

קבר יוסף הוא במחנה הפליטים בבאלטה, לא בשכם.

ומה עוד הוא כותב שם?

"ואל זה השדה שבו יוסף ע"ה, מיום שעמדתי על חקירת ארץ ישראל, מנעתי רגלי מלהכנס שם... וזה מפני הקדושה שהרי היה שם מזבח".

אז מה היה לנו?

יהודי אחד נרצח כי הוא רצה להסתנן לקבר יוסף.

קבר יוסף נמצא כנראה בכלל במקום אחר.

למקום שבו נמצא קבר יוסף האמיתי, ראוי מאד שלא להכנס מפני קדושת המזבח שהיה שם.

ולענין אחר:

ימי ספירת העומר הם ימים מיוחדים ונשגבים.

אחד מהדברים שקרו בימים אלו, מתו בהם תלמידי רבי עקיבא.

עד היום אנו מתאבלים ומצטערים על חורבן הישיבות שבאותו הדור.

הבה וניתן כבוד זה לזה, ננהג כבוד זה בזה. נשמע כל אדם בכבוד, ניתן לכל אדם לומר את דעתו. במקום אדם לאדם זאב עדיף אדם לאדם - אדם.