אאא

חרף גל הקיצוצים והגזירות במהלך השנה האחרונה על לומדי התורה, בוחרים בחסידות צאנז לפתוח את הזמן החדש עם שתי ישיבות חדשות שהוקמו בחודש האחרון ויפתחו את שעריהן לקראת זמן אלול. 

בחסידות מסבירים כי בשל הגידול המבורך במספר הצעירים המתדפקים על שערי הישיבות, הורה האדמו"ר מצאנז לעסקנים על פתיחת הישיבות החדשות.

האדמו"ר זימן אליו את העסקנים הרב בר יוחאי שמעון והרב זאב קליין, אשר לקחו על עצמם את העול הכבד למרות המצב הכלכלי המורכב בו שרוי עולם התורה.

כאמור, לאחר עבודה נמרצת בחודשים האחרונים, מבשרים בחסידות על הקמת שתי הישיבות בהם יתחנכו מאות תלמידים. הראשונה היא הישיבה הגדולה, "מתיבתא דברי יציב" ע"ש האדמו"ר מצאנז זצ"ל, והיא תוקם בקריית אליהו שבעיר חיפה, שם אותר מבנה מתאים העובר בתקופה זו שיפוץ והתאמה יסודית לאיכלוס הישיבה על כל צרכיה.

במקביל, בעקבות הצפיפות הרבה בהיכל הישיבה לצעירים הקיימת בקריית צאנז שבנתניה, הוחלט על פיצולה והקמת ישיבה נוספת בתוככי הקריה, שתיקרא "ישיבת דברי ברוך" ע"ש הרבי מגורליץ זצ"ל סביו של האדמו"ר מצאנז.

בצאנז מציינים סגירת מעגל עם ייסוד ישיבה זו, שתשוכן במבנה הנקרא "די אלטע ישיבה קטנה", מבנה ישן שם שכנה הישיבה בשנים עברו בהקמת קריית צאנז, עד אשר צרו כתליה מהכיל את התלמידים הרבים ונבנתה הישיבה הגדולה הקיימת כיום.

כעת, עם פתיחת הישיבה החדשה, עובר המבנה הישן שיפוץ יסודי, כשתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, והישיבה שבה למקום מושבה מזה שנים רבות.

ישיבות אלו, מצטרפות לישיבה נוספת שיוסדה בשנה האחרונה ורשמה הצלחה מרשימה ביותר, ישיבת "היכל התורה", בה מתחנכים הבחורים הבוגרים המסיימים את שיעור ג' בישיבה, כאשר מסגרת מיוחדת ומותאמת עבורם מתנהלת על ידי צוות של אישי חינוך מסורים.

לאור ההתפתחות המשמעותית במוסדות החינוך של צאנז, מינה האדמו"ר "וועד ההנהלה הרוחנית", בו חברים נציגים מכל היכלי הישיבות, כשתפקידם הינו  להוביל את הקו החינוכי בהקמת הישיבות החדשות, כמו גם איתור הצוות החינוכי שיעמוד בראשותם, טיפול שוטף במגוון נושאי החינוך בהיכלי הישיבות. בראשות הוועד עומד ראש רשת ישיבות צאנז הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם, בנו של האדמו"ר.