אאא

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום ברירת קנס לתקנות למניעת מפגעים-מניעת רעש. כגון הפעלת מזגן מרעיש או אזעקה קולית ברכב.

 

שר המשפטים והשר להגנת הסביבה ביקשו מועדת חוקה לאשר צו סדר דין פלילי ברירת קנס בעבירות לחוק מניעת מפגעים.

עפ"י הצו שאושר היום בועדה, אדם שיפעיל מפוח עלים או ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים צפוי לקנס של 450 ₪. תאגיד, צפוי לקנס של 900 ₪ ובעבירה חוזרת, הקנס יוכפל ל-1,800 ₪.

 

הצו שאושר היום בועדה, קובע ברירת קנס דומה לעבירות רעש נוספות. ובהם: הפעלה והתקנת אזעקה קולית ברכב הגורמת לרעש. הפעלת סירנה ברכב ביטחון שלא לצורך, עבודות שיפוץ ובנייה, רעש הנגרם מפעולות פריקה וטעינה, לרבות מכלי אשפה וגז, יריית זיקוקי דינור, חזיזים ונפצים וכן הפעלת מזגן או מדחס הגורם לרעש חזק בשעות מנוחה באזור מגורים.

 

יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם אמר כי הוא חושש שלא ירשמו קנסות לעבריינים בחלק מהעבירות, כיוןו שפקחי העירייה שאמורים לאכוף את החוק, ימנעו מלרשום קנסות לעירייה בה הם עובדים.

בנוסף, אמר רותם: "כיצד המשטרה תאכוף את העבירה האוסרת על רכב ביטחון להפעיל סירנה כאשר הסירנה אינה נדרשת למילוי התפקיד? האם המשטרה תתחיל לעצור אמבולנסים לבדיקה האם שוכב בהם חולה? האם שוטר יעצור נידת משטרה ויבדוק האם היא בפעילות מבצעית?".

 

כאמור, הוועדה אישרה את ברירת הקנס לעבירות הרעש המנויות בצו.