אאא

המלחמה על בית הכנסת בקרית יובל, רחוקה עוד מרחק ניכר מסיום, כך מסתבר. היום הגישו התושבים החילונים המתנגדים לקיומו של בית הכנסת, ערער על הארכה שנתנה העירייה ביום שישי, ובו הם מנסים לבטל את ה-45 יום שאושרו ביום שישי בבית המשפט.

כזכור, נמנעה ברגע האחרון הפגנת המונים בקרית יובל, לאחר שהיועץ המשפטי לעירית ירושלים, עו"ד יוסי חביליו, בלחצו של ראש העיר ברקת, אישר ארכה להמשך הפעלת בית הכנסת לצורך הסדרת חוקיותו, ארכה שאושרה על ידי בית המשפט דקות ספורות ממש לפני שבת.

מלחמתם של התושבים החילונים בקרית יובל, איננה כידוע רק על רקע בית הכנסת ומטעמי רעש ומפגעים אחרים, גם העירוב השכונתי זכה במשך תקופה ארוכה להתנכלויות בלתי פוסקות בשבתות, כל זה מתוך מגמה למנוע את התחרדותה של השכונה הירושלמית החילונית, הסמוכה לבית וגן החרדית.

בתוך נודע כי עמותה בשם ´רוח חדשה´ מנסה להתמודד על המכרז של מבני האוניברסיטה, על מנת למנוע מגורמים חרדיים לרכוש את הדירות ולהשתכן במקום.