אאא

בנק ישראל, בראשות הנגיד סטנלי פישר, פרסם היום (ב') את תוצאות מבחני הקיצון שערכה בנובמבר אשתקד קרן המטבע הבינלאומית (IMF) למערכת הבנקאית בישראל. מהמבחנים עולה, כי הבנקים בישראל יציבים ויש להם יכולת טובה לעמוד בזעזועים.

"אמנם רמות הסיכון של הבנקים (בהתממשות התרחישים) היו גבוהות יותר מהרמות שנצפו במשבר 2008, אולם בהשוואה למדינות אחרות, הסיכון בבנקים הישראליים נמוך יחסית", נכתב בדוח קרן המטבע.

ממבחני הקיצון עולה, כי בכל אחד מהתרחישים, הלימות הון הליבה של כל חמש הקבוצות הבנקאיות נותרה מעל המינימום הנדרש. עם זאת, בחלק מהבנקים נוצרו הפסדים, ובבנק אחד (קרן המטבע לא מפרטת את זהותו) שיעור הלימות הון הליבה ירד ל-6.9%.

השפעה מהותית

בניתוחי הרגישות לגורמי סיכון נמצא כי ההשפעה הגדולה ביותר על ההון נובעת מריכוזיות הלווים בתיק האשראי, שמוגדרת "סיכון משמעותי". הון הליבה של הבנקים הגיע בסוף 2011 ל-74 מיליארד שקל. מהמבחנים עולה כי במקרה של נפילת קבוצת הלווים הגדולה ביותר, יאבדו הבנקים 8.5% עד 12.6% מהון הליבה שלהם - כלומר ייגרם להם הפסד של 6-9 מיליארד שקל.

במקרה של נפילת שלושת הלווים הגדולים ביותר בכל בנק ייגרם נזק של 4.3%-6.6% מהון הליבה - כלומר הפסד של 3-5 מיליארד שקל. "בעבור חלק מהבנקים, ההשפעה של נפילה בו זמנית של שלושת הלווים הגדולים ביותר הייתה מהותית", מדגישים בקרן המטבע.

נקודת תורפה נוספת היא נזילות המט"ח של הבנקים. מבחני הרגישות לנזילות הצביעו על קיומה של רמת נזילות כוללת מספקת, אך על חולשה בנזילות הבנקים במט"ח. בחלק מהבנקים, רמת הנכסים הנזילים במט"ח לא הייתה מספקת בעבור עמידה ביחס נזילות הולם בתרחישי לחץ. עם זאת, פיחות של 15% יביא לפגיעה של עד 3.1% בהון הליבה, כלומר הפסד של 2.3 מיליארד שקל.

בתרחיש של ירידה של 25% בשוק ההון לא יושפעו הבנקים כמעט, וההפסד הצפוי יהיה עד 3 מיליארד שקל, כ-3.8% מההון. בתרחיש של חדלות פירעון של מדינות באירופה (במדינות אלו כוללת הקרן בנוסף לאיטליה, ספרד, יוון, פורטוגל ואירלנד, בראשונה גם את בלגיה) יספגו הבנקים הפסד של עד 1.1 מיליארד שקל.

בבדיקה הניחה קרן המטבע תרחישים שבבסיסם נתון כי בתקופה שעד 2014 יהיה מיתון מקומי, שנובע מאי-יציבות גיאופוליטית, והתוצר לא יצמח. על פי התרחיש, ב-2012 תהיה התכווצות של 2.8%, צמיחה של 1.2% ב-2013 וצמיחה של 2.5% ב-2014. בנוסף הניחו בקרן המטבע כי תהיה עלייה באבטלה ומיתון גלובלי, שמקורו בקשיים במדינות אירופה וגוש האירו.

בקרן המטבע מציינים כי "בין הגורמים התורמים לעמידות הבנקים בתרחישי הקיצון ניתן לציין את רמות ההון והרווחיות הטובות יחסית, רמה נמוכה של ההפרשות להפסדי האשראי, לרבות באשראי לדיור, וחשיפות זניחות לחובות ריבוניים של מדינות אירופיות המצויות במשבר".

תרחישי קרן המטבע