אאא

בעוד שר השיכון אומר אתמול (א), כי במסגרת הרפורמה המוצעת יימכרו קרקעות המדינה גם לערבים. מפרסם לאחרונה 'המכון לאסטרטגיה ציונית' נייר עמדה, בו הוא תוקף בחריפות את כל רעיון הרפורמה.

מעבר להבלטת החסרונות שבמעשה ההפרטה, והעברת השליטה בקרקע לידי ערבים, בין השאר, ומעבר לטענה כי הקק"ל האמון על שמירת קרקעות המדינה לא יוכל למלא את תפקידו. מציג המכון את מה שלדבריו היא הגישה היהודית שהאדמות אמורות להימסר בחכירה בלבד. שכן העיקרון שנקבע כבר בעת כיבוש הארץ, קובע כי "הארץ לא תימכר לצמיתות".

החשש הגדול אותו מציגים מתנגדי הרפורמה מהצד הימני של הקשת הפוליטית, הינו מפני השתלטות עוינת על קרקעות המדינה.